Instrukcje techniczne

Grupowe dodanie miejsca zamieszkania

Powrót do listy

Formularz MIEJSCE ZAMIESZKANIA należy uzupełniać tylko w przypadku uczniów faktycznie uczęszczających do szkoły.

Okres miejsca zamieszkania musi mieścić się w okresie nauki ucznia w szkole. Aby dodać miejsce zamieszkania należy najpierw wejść w zakładkę UCZNIOWIE.

okno z widokiem na wybór zakładki uczniowie w programie SIO

W pierwszej kolejności należy zaznaczyć uczniów na liście uczniów, a następnie kliknąć menu: przycisk menu.

Z podanych opcji należy wybrać: DODAJ MIEJSCE ZAMIESZKANIA.

okno z widokiem na grupowe zazaczenie uczniom miejsca zamieszkania

Pojawi się okno, w którym należy wypełnić pola:

 • Data rozpoczęcia
 • Data zakończenia
 • Kraj
 • Miejscowość – w przypadku miejscowości w Polsce należy określić miejscowość na podstawie podziału terytorialnego kraju:
  • Województwo
  • Powiat
  • Gmina
  • Miejscowość

okno z aktywnym formularzem do uzupełnienia dodania miejsca zamieszkania

W formularzu należy zaznaczyć MIEJSCE ZAMIESZKANIA uczniów (nie zameldowania). W przypadku uczniów mieszkających w kraju, z rozwijalnych list należy wybrać:

 • Województwo
 • Powiat
 • Gminę
 • Miejscowość

Okno obowiązkowego wyboru województwa, powiatu, gminy i miejscowości dodawanego miejsca zamieszkania

Okres miejsca zamieszkania musi zawierać się w okresie nauki ucznia w szkole.

Okresem miejsca zamieszkania nazywamy daty rozpoczęcia i zakończenia miejsca zamieszkania

Okres miejsca zamieszkania (data rozpoczęcia i data zakończenia) nie może nachodzić na inny okres miejsca zamieszkania

Datę zakończenia należy wprowadzić po upływie tego okresu. Nie wprowadza się daty zakończenia w przyszłości.

okno z widokiem na uzupełniony formularz miejsca zamieszkania z przyciskiem zapisz wszystkie

W przypadku uczniów, którzy mieszkają za granicą należy wybrać z listy rozwijalnej Państwo i ręcznie wpisać nazwę miejscowości, w której mieszkają.

okno formularza rejestracyjnego z miejscem zamieszkania dla adresu zagranicznego

Po wprowadzeniu wymaganych danych należy zapisać formularz używając przycisku

ZAPISZ WSZYSTKIE.

okno z widokiem na prawidłowo zapisane miejsca zamieszkania dla zaznaczonych wpisów

Jeśli dane zostaną poprawnie wysłane poszczególni uczniowie będą zaznaczani na ZIELONY KOLOR, a etykieta na liście uczniów zmieni swój KOLOR NA NIEBIESKI.

okno z widokiem na aktywne etykiety dodania miejsca zamieszkania

Jeżeli dane nie zostaną poprawnie wysłane uczeń wyświetli się na czerwono. Przy takim uczniu pokaże się ikonka – CZERWONE KÓŁECZKO Z LITERĄ i, po najechaniu na tą ikonkę pokaże się tooltip (tekst w ramce) z informacją o błędzie podczas próby dodania okresu miejsca zamieszkania danego ucznia.

okno z widokiem na błędne wpisy podczas zapisywnaia dodanego miejsca zamieszkania

Zarejestrowanie miejsca zamieszkania jest niezbędne, aby przypisać ucznia do oddziałów podstawowego, przygotowawczego lub RW. Aby można było przypisać ucznia do oddziału data rozpoczęcia okresu miejsca zamieszkania musi być wcześniejsza lub równa dacie rozpoczęcia przypisania ucznia do oddziału.