Instrukcje techniczne

Modyfikacja

Powrót do listy

Aby dokonać modyfikacji wprowadzonych danych należy w pierwszym kroku w prawym górnym rogu okna wybrać rok szkolny, w którym dane będą modyfikowane.

Następnie, by rozpocząć modyfikację należy kliknąć w znak menu przycisk menu przy danych podlegających zmianie i z listy wybrać opcję MODYFIKUJ.

okno zakładka korzystanie ze świetlicy z zaznaczoną możliwością modyfikacji

Modyfikacji polegają wiersze:

– Klasa,

– Liczba uczniów,

W nowym oknie pojawią się dane, które można modyfikować.

formularz modyfikuj informacje o liczbie uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej

Po zmianie danych w formularzu, należy je zapisać używając przycisku ZAPISZ.

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie.

okno Korzystanie ze świetlicy z danymi po modyfikacji