Instrukcje techniczne

Wykształcenie

Powrót do listy

Nauczyciele – Dane dziedzinowe – Wykształcenie – Rejestracja/ Modyfikacja/ Usunięcie

W celu zarejestrowania wykształcenia nauczyciela należy wejść w zakładkę NAUCZYCIELE, Lista nauczycieli i wybrać nauczyciela z listy i w oknie głównym wejść w zakładkę Dane Dziedzinowe, Wykształcenie i kliknąć przycisk DODAJ.

okno z widokiem na wykształcenie po wejściu do zakładki dane dziedzinowe

Po kliknięciu w przycisk DODAJ, otworzy się okno formularza, który pozwoli wprowadzić informacje odnośnie wykształcenia nauczyciela.

Należy określić poziom wykształcenia zgodnie z dokumentacją w aktach osobowych danego nauczyciela.

Najpierw wybieramy grupę wykształcenia nauczyciela, następnie konkretny poziom wykształcenia oraz datę uzyskania.

okno z widokiem na wprowadzone wykształcenie

Po wprowadzeniu danych wykształcenia nauczyciela formularz należy zapisać za pomocą przycisku ZAPISZ.

Po kliknięciu przycisku  ZAPISZ pojawi się komunikat: ‘’Operacja zakończona pomyślnie’’.

okno z widokiem na zapisane wykształcenie

Jeśli nauczyciel w trakcie trwania stosunku pracy uzyska wyższy poziom wykształcenia, jego wykształcenie powinno zostać zmodyfikowane.

W tym celu należy kliknąć w menu ( znak przycisk menu )  i użyć opcji MODYFIKUJ, następnie wprowadzić aktualne dane,

okno z widokiem na możliwość modyfikacji wykształcenia

po czym zapisać zmodyfikowany formularz poprzez przycisk ZAPISZ.

okno z widokiem na zmiany wprowadzone w wykształcenie

Po kliknięciu przycisku ZAPISZ pojawi się komunikat: ”Operacja zakończona pomyślnie”.

widok z okna zapisanego wykształcenia

Aby usunąć wprowadzone dane dotyczące wykształcenia nauczyciela, w Danych Dziedzinowych w panelu Wykształcenie należy skorzystać z opcji USUŃ.

widok na możliwość usunięcia wykształcenia nauczyciela

Pojawi się komunikat:

Obraz z komunikatem potwierdzającym chęć usunięcia wykształcenia

Usunięcie wpisu należy potwierdzić wybierając opcję USUŃ.

Poprawne usunięcie danych skutkuje pokazaniem się informacji na dole strony: „Operacja zakończona pomyślnie”. 

Wybrany wpis zostaje usunięty z panelu danych Wykształcenie.

Okno z widokiem na usunięty wpis wyksztalcenia