Instrukcje techniczne

Rejestracja

Powrót do listy

Dane dotyczące rejestracji uzyskania tytułu laureata albo finalisty olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu lub zawodów na szczeblu co najmniej powiatu rejestrowane są na wybrany rok szkolny.

Dane rejestrowane są w szkołach z kategorią uczniów “Dzieci lub młodzież” lub “bez kategorii”.

Uczeń, któremu rejestrujemy tytuł Laureat/finalista olimpiady/konkursu musi być przypisany chociaż raz do oddziału podstawowego w danym roku szkolnym.

W szkole podstawowej nie można przypisać tej danej dziedzinowej uczniowi przypisanemu do oddziału na poziomie “0” i “poniżej 0”.

Dane Laureat/finalista olimpiady/konkursu wykazuje się po wybraniu ucznia z listy uczniów w zakładce DANE DZIEDZINOWE  i wprowadzając dane w kafelku LAUREAT/FINALISTA OLIMPIADY/KONKURSU.

Okno z widokiem na zakładkę dane dziedzinowe wybranego ucznia i możliwość dodania laureata/finalistę olimpiady/konkursu

Aby wprowadzić tytuł LAUREAT/FINALISTA OLIMPIADY/KONKURSU w danym roku szkolnym należy kliknąć DODAJ w kafelku LAUREAT/FINALISTA OLIMPIADY/KONKURSU. Następnie pojawi się okno do wypełnienia.

Okno do uzupełnienia tytułu laureata

Należy uzupełnić pole TYTUŁ:

  • Laureat olimpiady
  • Finalista olimpiady
  • Laureat konkursu na szczeblu co najmniej powiatu
  • Laureat zawodów na szczeblu co najmniej powiatu

Okno formularza dodania tytułu laureata/ finalisty olimpiady/konkursu w danym roku szkolnym

Wypełniony formularz należy zapisać używając przycisku ZAPISZ.

Po zatwierdzeniu pojawi się komunikat: OPERACJA ZAKOŃCZONA POMYŚLNIE.

Wprowadzone dane pojawią się w oknie DANYCH DZIEDZINOWYCH dotyczących tytułu LAUREAT/FINALISTA OLIMPIADY/KONKURSU.

Widok okna z poprawnie dodanym laureatem/finalistą olimpiady/konkursu w zakładce dane dziedzinowe ucznia