Instrukcje techniczne

Rejestracja

Powrót do listy

Laureat/finalista olimpiady/konkursu – Rejestracja

Dane dotyczące rejestracji uzyskania tytułu laureata albo finalisty olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu lub zawodów na szczeblu co najmniej powiatu rejestrowane są na wybrany rok szkolny.

Dane rejestrowane są w szkołach z kategorią uczniów “Dzieci lub młodzież” lub “bez kategorii”.

Uczeń, któremu rejestrujemy tytuł Laureat/finalista olimpiady/konkursu musi być przypisany chociaż raz do oddziału podstawowego w danym roku szkolnym.

W szkole podstawowej nie można przypisać tej danej dziedzinowej uczniowi przypisanemu do oddziału na poziomie “0” i “poniżej 0”.

Dane Laureat/finalista olimpiady/konkursu wykazuje się po wybraniu ucznia z listy uczniów w zakładce DANE DZIEDZINOWE  i wprowadzając dane w kafelku LAUREAT/FINALISTA OLIMPIADY/KONKURSU.

Okno z widokiem na zakładkę dane dziedzinowe wybranego ucznia i możliwość dodania laureata/finalistę olimpiady/konkursu

Aby wprowadzić tytuł LAUREAT/FINALISTA OLIMPIADY/KONKURSU w danym roku szkolnym należy kliknąć DODAJ w kafelku LAUREAT/FINALISTA OLIMPIADY/KONKURSU. Następnie pojawi się okno do wypełnienia.

Okno do uzupełnienia tytułu laureata

Należy uzupełnić pole TYTUŁ:

  • Laureat olimpiady
  • Finalista olimpiady
  • Laureat konkursu na szczeblu co najmniej powiatu
  • Laureat zawodów na szczeblu co najmniej powiatu

Okno formularza dodania tytułu laureata/ finalisty olimpiady/konkursu w danym roku szkolnym

Wypełniony formularz należy zapisać używając przycisku ZAPISZ.

Po zatwierdzeniu pojawi się komunikat: OPERACJA ZAKOŃCZONA POMYŚLNIE.

Wprowadzone dane pojawią się w oknie DANYCH DZIEDZINOWYCH dotyczących tytułu LAUREAT/FINALISTA OLIMPIADY/KONKURSU.

Widok okna z poprawnie dodanym laureatem/finalistą olimpiady/konkursu w zakładce dane dziedzinowe ucznia