Instrukcje techniczne

Modyfikacja

Powrót do listy

Oddział podstawowy – modyfikacja

Aby zmodyfikować dane w zarejestrowanym oddziale, należy wybrać odpowiedni wpis z listy oddziałów:

Widok listy oddziałów podstawowych z wybranym do modyfikacji oddziałem

Wyświetli się podgląd szczegółów wybranego oddziału.

Podgląd szczegółów wybranego oddziału

W celu wprowadzenia zmian, należy wybrać w prawym górnym rogu funkcję MODYFIKACJI (znak “OŁÓWEK”).

Okno z zaznaczoną funkcją modyfikacji

Modyfikacji podlegają pola:

  • Oznaczenie oddziału przekazywane OKE
  • Opis
  • Języki obce nowożytne
  • Drugi język nauczania
  • Język mniejszości
  • Dyscypliny sportowe
  • Zawody

Po wprowadzeniu odpowiednich zmian w opisie oddziału należy je zapisać korzystając z przycisku ZAPISZ, dostępnego w prawym dolnym rogu wyświetlanego okna.

Pojawi się komunikat o pomyślnie zakończonej operacji.