Instrukcje techniczne

Modyfikacja

Powrót do listy

Poradnia – Wydawanie orzeczeń/opinii – Modyfikacja

Modyfikację wprowadzonego orzeczenia/opinii należy rozpocząć od wybrania odpowiedniego wpisu z listy zarejestrowanych już danych w module Wydawanie orzeczeń.

okno z widokiem na wyszukane z listy orzeczenie, które ma zostać zmodyfikowane

Wyświetli się podgląd szczegółów wybranego orzeczenia/opinii:

okno z widokiem na szczegóły orzeczenia, które ma zostać zmodyfikowane i zaznaczona opcja modyfikacji - znak ołówek znajdującym się w prawym górnym rogu okna

W celu wprowadzenia zmian, należy wybrać w prawym górnym rogu funkcję modyfikacji (ołówek)

Modyfikacji podlegają pola:

  • Numer orzeczenia/opinii
  • Data wydania
  • Przyczyny organizowania kształcenia specjalnego:

– Przyczyny

– Przyczyna dodatkowa

  • Dane ogólne dziecka:

– Grupa wiekowa

– Typ podmiotu

– Klasa

Po wprowadzeniu odpowiednich zmian w opisie orzeczenia/opinii należy je zapisać korzystając z przycisku ZAPISZ dostępnego w prawym dolnym rogu wyświetlanego okna.

Pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie

Na liście orzeczeń/opinii pojawi się zmodyfikowany wpis orzeczenia/opinii:

okno z widokiem na zapisane orzeczenie, które uległo zmianie

Modyfikacji podlegają, także wpisy orzeczeń lub opinii oznaczone na liście kolorem czerwonym w których brakuje danych ogólnych dziecka,  Etykieta - kółko z wykrzyknikiem w środku- niekompletne dane w orzeczeniu/opinii  z komunikatem „Niekompletne dane w orzeczeniu/opinii”.

Widok na listę orzeczeń oznaczonych etykietą - niekompletne dane w orzeczeniu/opinii

Należy kliknąć w wybrany wpis orzeczenia lub opinii i skorzystać z funkcji modyfikacji oznaczonej w prawym górnym rogu motywem ołówka.

Podgląd szczegółów wybranego orzeczenia z zaznaczoną funkcją modyfikacji

Wypełniony formularz należy zapisać używając przycisku ZAPISZ znajdującego się w prawym dolnym rogu formularza.

Po zapisaniu pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie

Zmodyfikowany wpis orzeczenia lub opinii pojawi się na liście oznaczony kolorem czarnym:

Widok na listę orzeczeń i opinii z zaznaczonym zmodyfikowanym wpisem orzeczenia lub opinii