Instrukcje techniczne

Kwalifikacje do zajmowanego stanowiska

Powrót do listy

Nauczyciele – Dane dziedzinowe – Kwalifikacje do zajmowanego stanowiska – Rejestracja/ Modyfikacja/ Usunięcie

Aby uzupełnić Kwalifikacje do zajmowanego stanowiska należy wejść w moduł NAUCZYCIELE i Lista nauczycieli, następnie wybrać nauczyciela z listy, wejść w zakładkę Dane dziedzinowe i Kwalifikacje do zajmowanego stanowiska oraz kliknąć DODAJ.

okno z widokiem na możliwość rejestracji kwalifikacji nauczyciela

Po kliknięciu funkcji DODAJ otworzy się formularz do wypełnienia:

formularz "dodaj kwalifikację" zakładka "kwalifikacja" z możliwością wybrania kwalifikacji ogólnokształcących lub zawodowych

Z pośród rodzajów kwalifikacji należy wskazać kwalifikacje ogólnokształcące lub kwalifikacje zawodowe a następnie z listy należy wybrać przedmiot nauczania, do którego nauczyciel ma kwalifikację oraz typ placówki, w której może nauczać dany przedmiot i datę uzyskania kwalifikacji:

widok wypełnionego formularza kwalifikacji ogólnokształcących

widok wypełnionego formularza kwalifikacji zawodowych

Można również wskazać zakładkę Bez Kwalifikacji.

formularz z zaznaczoną zakładką "brak kwalifikacji"

Po wprowadzeniu danych kwalifikacji nauczyciela formularz należy zapisać za pomocą przycisku ZAPISZ.

Po kliknięciu przycisku  ZAPISZ pojawi się komunikat: ‘’Operacja zakończona pomyślnie’’.

okno z widokiem na wprowadzone rodzaje kwalifikacji

Wprowadzone dane Kwalifikacji do zajmowanego stanowiska można modyfikować.

W tym celu należy użyć opcji MODYFIKUJ, wprowadzając aktualne dane i zapisując modyfikowany formularz.

okno z widokiem na możliwość dokonania modyfikacji kwalifikacji

W przypadku chęci usunięcia danych z listy, należy skorzystać z opcji USUŃ.

okno z widokiem na możliwość dokonania usunięcia kwalifikacji

Po kliknięciu w przycisk USUŃ pojawi się komunikat potwierdzający:

okno z widokiem na komunikat potwierdzający chęć usunięcia wybranej kwalifikacji

Usunięcie wpisu należy zatwierdzić wybierając opcję USUŃ.

Poprawne usunięcie danych skutkuje pokazaniem się informacji na dole strony: „Operacja zakończona pomyślnie”. 

Wybrany wpis zostaje usunięty z panelu danych Kwalifikacje do zajmowanego stanowiska.

okno z widokiem na usunięty wpis wybranej kwalifikacji