Instrukcje techniczne

Usunięcie

Powrót do listy

Domy wczasów dziecięcych – Usunięcie

Aby dokonać usunięcia wprowadzonych danych należy w głównym oknie wybrać ikonę kosza.

widok okna dane o działalności domu wczasów dziecięcych z oznaczonym koszem

Automatycznie pojawi się okno, w którym należy potwierdzić usunięcie danych poprzez wybranie ikony USUŃ.

W przypadku rezygnacji z usunięcia danych należy wybrać ANULUJ.

widok okna z potwierdzeniem usunięcia danych

Po zatwierdzeniu pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie.

Po usunięciu tabela z danymi zniknie.

widok okna dane o działalności domu wczasów dziecięcych po usunięciu danych