Instrukcje techniczne

Modyfikacja

Powrót do listy

Z funkcji modyfikacji należy skorzystać, gdy została błędnie wprowadzona informacja o sposobie spełniania lub niespełniania obowiązku nauki ucznia.

W tym celu należy kliknąć menu przycisk menu dostępne w prawym górnym rogu okna i wybrać MODYFIKUJ.

Okno z widokiem możliwość modyfikacji zapisanego obowiązku nauki

Następnie otworzy się okno, w którym należy wybrać poprawną opcję.

Okno z widokiem na modyfikowany formularz obowiązku nauki

Po wybraniu odpowiedniej opcji należy kliknąć przycisk ZAPISZ.

Na dole strony pojawi się komunikat: OPERACJA ZAKOŃCZONA POMYŚLNIE.

W module OBOWIĄZEK NAUKI zostaną naniesione zmiany.

Okno z widokiem na zapisane zmiany po modyfikacji obowiązku nauki