Instrukcje techniczne

Szkoła – rozpatrywanie wniosków przez dyrektorów szkół

Powrót do listy

Wnioski pracowników danej szkoły lub placówki oświatowej rozpatrywane są przez dyrektora szkoły lub placówki oświatowej, do której został złożony wniosek o uzyskanie danych dostępowych.

Po zalogowaniu się na konto dyrektora należy wejść w moduł WNIOSKI.

Okno z zaznaczonym nowym wnioskiem na liście

Proces rozpatrywania wniosku o uzyskanie danych dostępowych należy rozpocząć wybierając OZNACZ JAKO ROZPATRYWANY po wejściu w szczegóły wniosku znajdującego się na liście wniosków.

Okno z danymi wniosku, z opcją oznacz jako rozpatrywany

Okno z danymi wniosku, z opcją oznacz jako rozpatrywany nr 2

Okno z danymi wniosku, z opcją oznacz jako rozpatrywany nr 3

Pojawi się komunikat: OPERACJA ZAKOŃCZONA POMYŚLNIE.

Na e-mail osoby wnioskującej wpłynie wiadomość o rozpoczęciu rozpatrywania złożonego wniosku.

Widok danych wniosku ze statusem rozpatrywany nr 1

 

Widok danych wniosku ze statusem rozpatrywany nr 2

Aby zaakceptować formalnie lub odrzucić wniosek wymagany jest komentarz.

Okno z polem do wprowadzenia komentarza

Po zaakceptowaniu pojawi się komunikat: OPERACJA ZAKOŃCZONA POMYŚLNIE.

W aplikacji wniosek zmieni status na ZAAKCEPTOWANY FORMALNIE.

W przypadku wniosków, w których sposób potwierdzenia tożsamości to ePUAP wniosek zmieni status na zaakceptowany, a osoba wnioskująca otrzyma wiadomość o zaakceptowaniu wniosku i sposobie uzyskania danych dostępowych.

Widok statusu wniosku –zaakceptowany formalnie

W przypadku wybranego osobistego stawiennictwa, jako sposobu potwierdzania tożsamości następnym krokiem w procedurze rozpatrywania wniosku jest potwierdzenie tożsamości (przycisk w prawym górnym rogu formularza)

Okno z polem do wprowadzenia komentarza potwierdzenia tożsamości

Po potwierdzeniu tożsamości pojawi się komunikat:  OPERACJA ZAKOŃCZONA POMYŚLNIE.

Osoba wnioskująca o uzyskanie danych dostępowych otrzyma wiadomość e-mail z informacją, w jaki sposób może pozyskać dane dostępowe.

UWAGA:  Możliwość pobrania danych dostępowych jest do momentu pierwszego poprawnego zalogowania się do SIO.

Wniosek na liście wniosków zmieni status na ZAAKCEPTOWANY.

Widok statusu wniosku – zaakceptowany

W przypadku, gdy użytkownik/wnioskodawca ma aktywne min. jedno upoważnienie – kolejne wnioski o dostęp do SIO, które będą zaakceptowane nie będą miały linków do pobrania danych dostępowych.

Zaakceptowane wnioski takiego użytkownika – automatycznie mają status – Dane dostępowe pozyskane. Użytkownik jest aktywny.

Dane dostępowe – login i hasło użytkownika pozostają bez zmian.