Instrukcje techniczne

Usunięcie

Powrót do listy

Poradnia – Oddział dodatkowy – Usunięcie

W systemie SIO można usunąć błędnie zarejestrowany oddział z listy oddziałów pod warunkiem, że nie ma do niego przypisanych uczniów – oddział musi być pusty.

Aby usunąć błędny oddział należy wybrać go z listy zarejestrowanych oddziałów:

okno z widokiem na wybrany oddział z listy oddziałów który ma zostać usunięty

Należy kliknąć w wybrany wpis, pojawi się okno podglądu szczegółów oddziału w prawym górnym rogu wybrać znak kosza:

okno z widokiem na szczegóły oddziału i zaznaczony w nim przycisk kosza

Pojawi się okno z pytaniem:

Okno z pytaniem czy na pewno usunąć wybrany oddział ?

Chęć usunięcia oddziału należy potwierdzić klikając przycisk USUŃ.

Proces potwierdzony jest komunikatem: Operacja zakończona pomyślnie

Usunięty oddział znika z listy oddziałów.

okno z widokiem na usunięty oddział z listy oddziałów