Instrukcje techniczne

Usunięcie

Powrót do listy

W systemie SIO można usunąć błędnie zarejestrowany oddział z listy oddziałów pod warunkiem, że nie ma do niego przypisanych uczniów – oddział musi być pusty.

Aby usunąć błędny oddział należy wybrać go z listy zarejestrowanych oddziałów:

Widok na listę oddziałów dodatkowych z zaznaczonym do usunięcia oddziałem

Należy kliknąć w wybrany wpis, pojawi się okno podglądu szczegółów oddziału w prawym górnym rogu wybrać znak kosza

Widok na podgląd szczegółów usuwanego oddziału

Pojawi się okno z pytaniem:

Okno z pytaniem czy na pewno usunąć wybrany oddział ?

Chęć usunięcia oddziału należy potwierdzić klikając przycisk USUŃ.

Proces potwierdzony jest komunikatem: Operacja zakończona pomyślnie

Usunięty oddział znika z listy oddziałów.

Widok na listę oddziałów po usunięciu wspomnianego oddziału