Instrukcje techniczne

Usunięcie

Powrót do listy

Aby usunąć dane należy przy wybranym wpisie wejść w MENU przycisk menu  i wybrać opcję USUŃ.

Okno z widokiem na dane dziedzinowe wybranego ucznia z możliwością usunięcia informacji o dowożeniu

Pojawi się okno informujące o próbie usunięcia wybranej danej. Usunięcie należy potwierdzić klikając USUŃ.

Okno z komunikatem czy na pewno chcesz usunąć informację o dowożeniu?

Poprawne usunięcie danych zostanie potwierdzone komunikatem na dole strony: OPERACJA ZAKOŃCZONA POMYŚLNIE. Wpis zniknie ze strony.

Widok po usunieciu wpisu informacji o dowożeniu w danych dziedzinowych ucznia