Instrukcje techniczne

Usunięcie

Powrót do listy

W przypadku chęci usunięcia wszystkich informacji na temat wprowadzonej danej dziedzinowej należy skorzystać z funkcji USUŃ, a w przypadku chęci wprowadzenia daty zakończenia lub modyfikacji daty rozpoczęcia należy skorzystać z funkcji MODYFIKUJ.

Okno danych dziedzinowych z możliwością usunięcia wpisu: pozostałe dane dziedzinowe u ucznia w placówce wychowania przedszkolnego

Po wyborze opcji usunięcia pojawi się okno, w którym należy potwierdzić chęć usunięcia danych poprzez kliknięcie w USUŃ.

okno z potwierdzeniem usunięcia wybranej danej dziedzinowej

W przypadku rezygnacji z usunięcia wprowadzonych informacji należy kliknąć w przycisk  ANULUJ.
Po poprawnym usunięciu pojawi się komunikat:  OPERACJA ZAKOŃCZONA SUKCESEM.