Instrukcje techniczne

Pobyt matki i dziecka w MOW

Powrót do listy

Pobyt dziecka nieletniej wychowanki to dana możliwa do wykazania jedynie w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym (MOW).

Dane dotyczące pobytu dziecka/dzieci nieletniej matki w MOW wprowadza się od 1.09.2022.

 

Rejestracja pobytu dziecka wychowanki

W celu wprowadzenia informacji dotyczących pobytu dziecka/dzieci nieletniej matki, należy kliknąć moduł uczniowie, wybrać z listy dane matki.

widok na listę uczniów z wybranym wpisem

Aby dodać pobyt dzieci nieletniej matki, w pierwszej kolejności musi być wprowadzony okres pobytu matki w MOW.

Okno z widokiem na zakładkę pobyt

Następnie należy wybrać zakładkę POBYT DZIECKA WYCHOWANKI, kliknąć DODAJ

Okno z widokiem na zakładkę pobyt dziecka wychowanki

Otworzy się formularz, w którym należy wybrać jeden z zarejestrowanych okresów pobytu matki, a następnie wpisać liczbę dzieci, które przebywały w domu matki i dziecka w MOW.

okno z widokiem na dodaj liczbę dzieci

Po zapisaniu wyświetli się komunikat Operacja zakończona pomyślnie,

następnie kliknąć przycisk DODAJ POBYT DZIECKA

okno z widokiem na okres pobytu matki i dziecka

Z kalendarza należy wybrać datę urodzenia dziecka, następnie dodać okres pobytu, wybierając z kalendarza datę rozpoczęcia i/lub datę zakończenia .

Okno z widokiem na dodaj okres pobytu dziecka z rozwiniętym kalendarzem

Okres pobytu dziecka musi się mieścić w okresie pobytu matki. Data rozpoczęcia okresu pobytu dziecka nie może być wcześniejsza niż 1 września 2022 r.

Okno z widokiem na dodaj okres pobytu dziecka

Uzupełniony formularz należy zapisać korzystając z przycisku ZAPISZ.

Poprawne wprowadzenie danych będzie potwierdzone komunikatem: OPERACJA ZAKOŃCZONA POMYŚLNIE.

Okno z widokiem na wykazany pobyt dziecka

 

Modyfikacja liczby dzieci i pobytu dziecka wychowanki

Liczba dzieci:  Aby modyfikować liczbę dzieci należy po prawej stronie formularza kliknąć w znak  menu  i wybrać opcję MODYFIKUJ.

okno z widokiem na okres pobytu matki

Okres pobytu dziecka:  Chcąc modyfikować okres pobytu dziecka należy po prawej stronie formularza kliknąć w znak   i wybrać opcję MODYFIKUJ.

MENU rozpoczyna się wprowadzanie informacji o:

  • rozpoczęciu pobytu dziecka
  • zakończeniu pobytu dziecka
  • modyfikacji daty rozpoczęcia i zakończenia pobytu dziecka

okno z widokiem na modyfikacje okresu pobytu matki

Można wprowadzić wiele okresów pobytu dla jednego dziecka, okresy te nie mogą na siebie nachodzić.

okno z widokiem na modyfikacje okres pobytu dziecka

Nie można zamknąć pobytu matki, jeśli nie jest zamknięty pobyt dziecka/dzieci.

okno z widokiem na modyfikacje okres pobytu dziecka z widokiem na rozwinięty kalendarz

Po kliknięciu MODYFIKUJ OKRES można wprowadzić datę zakończenia pobytu dziecka lub modyfikować wprowadzony okres pobytu.

 

Usunięcie liczby dzieci lub pobytu dziecka wychowanki

Aby usunąć liczbę dzieci lub pobyt dziecka wychowanki należy po prawej stronie formularza kliknąć w znak  menu  i wybrać opcję USUŃ.

Następnie pokaże nam się okno z pytaniem czy na pewno chcemy usunąć liczbę dzieci lub okres pobytu dziecka.

okno z widokiem na potwierdzenie usunięcia pobytu dziecka

Należy potwierdzić usunięcie liczby dzieci lub okresu pobytu dziecka. Opcja USUŃ pozwala usunąć wszystkie informacje o liczbie dzieci lub wprowadzonym pobycie wskazanego dziecka wychowanki.