Instrukcje techniczne

Grupowe usunięcie spełniania obowiązku szkolnego w szkole obwodowej

Powrót do listy

Grupowe usunięcie spełniania obowiązku szkolnego w szkole obwodowej wykonywane jest z LISTY ODDZIAŁÓW PODSTAWOWYWCH w module ODDZIAŁY.

W pierwszej kolejności należy wyszukać odpowiedni oddział poprzez wejście w moduł ODDZIAŁY- PODSTAWOWE.

Okno z widokiem na wybór oddziału podstawowego w lewym bocznym menu aplikacji SIO

Następnie należy przejść do zakładki PRZYPISANIA i z prawej strony należy wybrać zakładkę OTWARTE.

Okno z widokiem na zakładkę przypisania i zaznaczonym filtrem otwarte wybranego oddziału

Następnie należy zaznaczyć uczniów, którym chcemy usunąć informację o spełnianiu obowiązku szkolnego w szkole obwodowej.

Okno z widokiem na grupowo zaznaczonych uczniów w zakładce przypisania:

Okno z widokiem zaznaczonych uczniów w zakładce przypisania

Lista uczniów może mieć więcej niż 1 stronę. Strony oraz liczba wyświetlanych wpisów widoczne są w prawym dolnym rogu   Widok na dolny pasek pokazujący ilość pozycji na jednej stronie wyszukiwania wyników, z możliwością przejścia do kolejnej   .

Zaznaczając wybrane osoby można przejść do następnej strony i zaznaczyć kolejną grupę uczniów – dane zaznaczone na pierwszej stronie będą zapamiętane i uwzględnione podczas grupowego usunięcia danych.

W prawym, górnym rogu listy uczniów w oddziale należy kliknąć menu   przycisk menu   .

Okno z widokiem na przycisk menu, przy zaznaczonych uczniach, którym chcemy usunąć spełnianie obowiązku szkolnego w szkole obwodowej Okno z widokiem na zakładkę przypisania i opcję usunięcia danej dziedzinowej - spełnianie obowiązku szkolnego w szkole obwodowej

Pojawi się lista, z której należy wybrać USUŃ DANĄ DZIEDZINOWĄ  i z kolejnej listy należy wybrać konkretną DANĄ DZIEDZINOWĄ – spełnianie obowiązku szkolnego w szkole obwodowej.

Następnie pojawi się nowe okno USUŃ SPEŁNIANIE OBOWIĄZKU SZKOLNEGO W SZKOLE OBWODOWEJ, w którym należy oznaczyć CHECKBOX potwierdzający usunięcie wybranej danej dziedzinowej.

(W przypadku rezygnacji z usunięcia danej dziedzinowej należy kliknąć w przycisk KRZYŻYKA znajdujący się w prawym górnym rogu okna.)

Widok okna usuń spełnianie obowiązku szkolnego w szkole obwodowej z zaznaczeniem checkbox potwierdzającym chęć usunięcia

Następnie należy kliknąć w przycisk USUŃ WSZYSTKIE.

Po potwierdzeniu usunięcia pokaże się okno z listą uczniów, którym zostało usunięte SPEŁNIANIE OBOWIĄZKU SZKOLNEGO W SZKOLE OBWODOWEJ. Poprawnie usunięte zgłoszenie do egzaminu dla uczniów z listy będzie zaznaczone na ZIELONO znak potwierdzenia z informacją WYSŁANO POPRAWNIE.

Widok po zatwierdzeniu usunięcia:

Widok poprawnie usuniętej grupowej informacji o spełnianiu obowiązku szkolnego w szkole obwodowej