Instrukcje techniczne

Rejestracja

Powrót do listy

Nauczyciele – Zajęcia dodatkowe, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 KN – Rejestracja

Aby móc zarejestrować Zajęcia dodatkowe, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 KN, najpierw należy zarejestrować odpowiednią umowę o pracę w zakładce Zatrudnienie.

Zajęcia dodatkowe, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 KN uzupełnia się dla umów:

  • umowa o pracę na czas określony – zatrudnienie na podstawie art. 10 ust. 9 Karty Nauczyciela
  • mianowanie
  • umowa o pracę na czas określony – zawarta na podstawie ustawy Karta Nauczyciela
  • umowa o pracę na czas nieokreślony – zawarta na podstawie ustawy Karta Nauczyciela

Okno z widokiem na zajęcia dodatkowe nauczyciela do aktywnej umowy na podstawie mianowania

Aby dodać Zajęcia dodatkowe, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 KN w zakładce Zatrudnienie, należy kliknąć przycisk DODAJ.

okno z widokiem na możliwość rejestracji zajęć dodatkowych

Po kliknięciu przycisku DODAJ otworzy się formularz do wypełnienia danych.

okno z widokiem na formularz rejestracji danych dodatkowych

W formularzu pojawiają się pola:

  • Umowa – pole wypełnione automatycznie danymi wpisanej umowy nauczyciela
  • Rok szkolny – należy wybrać rok szkolny, którego dotyczy będą dane Zajęć dodatkowych, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 KN
  • Rodzaj zajęć dodatkowych – do wyboru dwie opcje:

– zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze ( zajęcia dostępne do wykazania, wyłącznie do roku szkolnego 2018/2019 )

– zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów

  • Tygodniowa liczba godzin – należy wprowadzić liczbę godzin realizowanych w tygodniu

Okno z widokiem na wprowadzone dane dotyczące zajęć dodatkowych

Po wprowadzeniu danych zajęć dodatkowych nauczyciela formularz należy zapisać za pomocą przycisku  ZAPISZ.

Po kliknięciu przycisku ZAPISZ, pojawi się komunikat: ”Operacja zakończona pomyślnie”.

Wprowadzone dane pojawią się w panelu informacji nauczyciela:

okno z widokiem na zapisane dane dotyczące zajęć dodatkowych nauczyciela