Instrukcje techniczne

Struktura placówek oświatowych

Powrót do listy

Struktura placówek oświatowych

Aby sprawdzić jaką strukturę posiada konkretna naniesiona w bazie placówka, należy wejść w LISTĘ PLACÓWEK w wybranym wierszu, w ostatniej kolumnie ukazanej tabeli – nacisnąć kursorem myszy ikonkę STRUKTURY znak struktury placówki:

Okno z zaznaczoną ikonką struktury jednostki oraz okno z wykazem struktury wybranego podmiotu

W osobnym oknie ukaże się podgląd na pełną strukturę podmiotu, uwzględniając wytłuszczonym drukiem miejsce w strukturze wybranej placówki.
Strzałki skierowane w prawą stronę wskazują na pozostałe podmioty znajdujące się w tym związaniu.