Instrukcje techniczne

Modyfikacja

Powrót do listy

Dane identyfikacyjne ucznia należy zmodyfikować w przypadku:

  • Zmiany imienia lub nazwiska ucznia
  • W momencie otrzymania przez ucznia numeru PESEL (w przypadku uczniów zarejestrowanych bez numeru PESEL).

UWAGA: W przypadku zmiany numeru PESEL przez ucznia, taką osobę należy zarejestrować ponownie (dodanie nowego ucznia).

 

Modyfikacja ucznia zarejestrowanego bez numeru PESEL

Na liście uczniów należy kliknąć na ucznia nieposiadającego numer PESEL.

widok na listę uczniów

Kliknięcie wiersza spowoduje przejście do karty ucznia, w której można zarówno poprawić dane identyfikacyjne jak i rozpocząć proces wprowadzania danych dziedzinowych ucznia.

okno z widokiem danych identyfikacyjnych wybranego ucznia

 

Kliknięcie przycisku edytuj (znak OŁÓWKA ) który znajduje się w prawym górnym rogu okna danych identyfikacyjnych otworzy formularz, w którym można zmienić wprowadzone dane – zarówno takie informacje jak datę urodzenia, kraj pochodzenia, czy imiona, jak również zmienić sposób rejestracji ucznia z rejestracji bez numeru PESEL na rejestrację z numerem PESEL.

Aby zmodyfikować wprowadzone dane takie jak imię, nazwisko, drugie i kolejne imiona, datę urodzenia, płeć lub kraj pochodzenia wystarczy bezpośrednio w otwartym formularzu wprowadzić nowe dane.

Okno formularza rejestracji danych ucznia z edytowalnymi polami

Okno formularza rejestracji danych ucznia z edytowalnymi polami

W przypadku chęci zmiany danych ucznia z osoby bez numeru PESEL na osobę posiadającą numer PESEL w pierwszej kolejności należy odznaczyć opcję  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/10/word-image-20.png  , a następnie wprowadzić numer PESEL.

widok modyfikowanych danych identyfikacyjnych ucznia

Zmienione dane należy zapisać klikając przycisk ZAPISZ.

Poprawnie zatwierdzona modyfikacja potwierdzona jest komunikatem OPERACJA ZAKOŃCZONA POMYŚLNIE.,

okno z widokiem na listę uczniów po zmianie danych identyfikacyjnych wybranego ucznia

 

Modyfikacja imienia lub nazwiska ucznia posiadającego PESEL

Na liście uczniów należy kliknąć na ucznia, któremu chcemy modyfikować imię/nazwisko.

okno z widokiem listy uczniów

Kliknięcie wiersza spowoduje przejście do karty ucznia, w której można poprawić imię/nazwisko.

okno z widokiem na dane ucznia z możliwością ich modyfikacji

 

Kliknięcie przycisku edytuj (znak OŁÓWKA ) który znajduje się w prawym górnym rogu okna danych identyfikacyjnych otworzy formularz, w którym można zmienić wprowadzone dane

Okno z widokiem na formularz modyfikacji danych ucznia

Aby zmodyfikować wprowadzone dane wystarczy bezpośrednio w otwartym formularzu wprowadzić nowe dane.

Zmienione dane należy zapisać klikając przycisk ZAPISZ.

Poprawnie zatwierdzona modyfikacja potwierdzona jest komunikatem OPERACJA ZAKOŃCZONA POMYŚLNIE, na odświeżonej karcie ucznia wyświetlone zostaną wprowadzone dane.

Widok na zweryfikowane dane ucznia