Instrukcje techniczne

Usunięcie

Powrót do listy

Z panelu bocznego należy wybrać moduł Dane zbiorcze  Finanse, a następnie na górze strony kliknąć w Przeciętne wynagrodzenie.

okno finanse zakładka przeciętne wynagrodzenie nauczyciela w placówkach prowadzonych przez organy inne niż JST/Minister

W prawym górnym rogu wybieramy rok kalendarzowy, w którym będą usuwane dane.

okno finanse zakładka przeciętne wynagrodzenie nauczyciela w placówkach prowadzonych przez organy inne niż JST/Minister z możliwością wyboru roku

W celu usunięcia danych należy kliknąć znak menu  przycisk menu i wybrać opcję USUŃ.

okno finanse zakładka przeciętne wynagrodzenie nauczyciela w placówkach prowadzonych przez organy inne niż JST/Minister z zaznaczoną możliwością usunięcia

Po wybraniu USUŃ pojawi się okno potwierdzające chęć usunięcia:

okno do potwierdzenia usunięcia danych

Aby usunąć wybrany wpis należy kliknąć w USUŃ.

Usunięcie danych zostanie potwierdzona komunikatem: Operacja zakończona pomyślnie.

Wybrany wpis zostaje usunięty z okna wprowadzonych danych. okno finanse zakładka przeciętne wynagrodzenie nauczyciela w placówkach prowadzonych przez organy inne niż JST/Minister po usunięciu danych