Instrukcje techniczne

Modyfikacja

Powrót do listy

Nauczyciele ­– Nieobecności ­– Modyfikacja

Aby zmodyfikować Nieobecność nauczyciela należy wybrać danego nauczyciela z listy nauczycieli a następnie przejść do zakładki Zatrudnienie i na dole aplikacji przy zakładce Nieobecności kliknąć w przycisk  ( znak znak menu ), wybierając opcję MODYFIKUJ.

okno z widokiem na wybranego nauczyciela z listy nauczycieli

Po kliknięciu przycisku MODYFIKUJ otworzy się okno, w którym można zmienić przyczynę nieobecności i daty tej nieobecności.

okno z widokiem na modyfikację daty nieobecności

Poprawione dane należy zapisać używając przycisku ZAPISZ.

Zapisanie danych zakończy się komunikatem wyświetlanym na dole strony.

okno z widokiem na wprowadzone i zapisane dane nieobeności