Instrukcje techniczne

Zajęcia edukacyjne uczniów z art. 47 ustawy Prawo oświatowe – grupowa rejestracja

Powrót do listy

Formularz pozostałych danych dziedzinowych ZAJĘCIA UCZNIÓW Z ART. 47 USTAWY PRAWO OŚWIATOWE wypełniany jest przez szkoły o typie:

 • Branżowa szkoła I stopnia
 • Technikum
 • Szkoła policealna

ZAJĘCIA UCZNIÓW Z ART. 47 USTAWY PRAWO OŚWIATOWE możliwe są do wykazania od roku szklonego 2019/2020 dla uczniów przypisanych do oddziałów na podbudowie Szkoły podstawowej w szkołach Branżowa szkoła I stopnia i Technikum. W Szkole policealnej nie jest określana podbudowa oddziału.

Aby uzupełnić większość pozostałych danych dziedzinowych w tym również ZAJĘCIA UCZNIÓW Z ART. 47 USTAWY PRAWO OŚWIATOWE, uczeń musi być przypisany do oddziału podstawowego w danym roku szkolnym.

Z LISTY ODDZIAŁÓW PODSTAWOWYCH należy wybrać oddział, a następnie wejść w zakładkę PRZYPISANIA.

Okno z widokiem na zakładkę przypisania i zaznaczonym filtrem wszystkie

Wybrać uczniów z listy:

Okno z widokiem na grupowo zaznaczonych uczniów w zakładce przypisania /wszystkie

z MENU przycisk menu wybrać DODAJ DANĄ DZIEDZINOWĄ. Rozwiną się dostępne w danej szkole lub placówce oświatowej możliwe do wypełnienia dane dziedzinowe.

Z podanych opcji należy wybrać ZAJĘCIA UCZNIÓW Z ART. 47 USTAWY PRAWO OŚWIATOWE.

Okno z widokiem na dodanie pozostałej danej dziedzinowej a następnie zajęcia edukacyjne uczniów z art. 47.

Otworzy się okno,

Okno formularza dodaj zajęcia edukacyjne z art.47. ustawy Prawo oświatowe z rodzajem zajęć do uzupełnienia

 

 

Następnie należy wybrać jeden z rodzajów zajęć:

Widok formularza dodaj zajęcia edukacyjne z art.47. ustawy prawo oświatowe i listą rodzajów zajęć do wyboru

 1. Realizacja zajęć zgodnie z podstawą programową
 2. Dodatkowe umiejętności zawodowe – można określić tylko jeżeli uczeń uczy się zawodu, który ma zdefiniowaną umiejętność dodatkową
 3. Kwalifikacje rynkowe – po wybraniu tej opcji należy określić kwalifikację rynkową:
  • Montowanie stolarki budowlanej
  • Pilotowanie imprez turystycznych
  • Odzyskiwanie danych z dysków twardych HDD
  • Certyfikat umiejętności komputerowych – poziom podstawowy
  • Planowanie, tworzenie i dystrybuowanie treści marketingowych (content marketing)
  • Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia
  • Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych
  • Praca z dzieckiem metodą Marii Montessori
  • Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych
  • Serwis napojów mieszanych i alkoholi
  • Aktywne prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych – przedstawiciel handlowy
  • Prowadzenie szkoleń metodami aktywizującymi
  • Obsługa klienta i sprzedaż w punkcie handlowym – sprzedawca
  • Tworzenie oferty, planowanie i prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych – handlowiec
  • Zaopatrywanie w sklepach w wyroby medyczne produkowane seryjnie
  • Tworzenie witryn internetowych
  • Projektowanie grafiki komputerowej
  • Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D
  • Montowanie i serwisowanie przyłączy oraz instalacji wewnątrzbudynkowych w technologii światłowodowej
  • Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży
  • Diagnoza i pomoc psychoonkologiczna osobom chorym onkologicznie, osobom po chorobie nowotworowej oraz ich rodzinom i otoczeniu – Psychoonkolog
  • Wsparcie osób chorych onkologicznie, osób po chorobie nowotworowej oraz ich rodzin i otoczenia
  • Zarządzanie obsługą spraw kadrowych
  • Naprawa, konserwacja i modernizacja rowerów
  • Wytwarzanie odzieży miarowej damskiej
  • Konstruowanie szablonów odzieżowych do produkcji przemysłowej odzieży
  • Zarządzanie pracą restauracji
  • Prowadzenie obsługi biura
  • Zarządzanie procesami technologicznymi przemysłowego szycia odzieży z dzianin
  • Konstruowanie w systemach CAD/CAM przemysłowych szablonów odzieżowych
  • Obsługa w turystyce zdrowotnej

4.Uprawnienia zawodowe

5.Zajęcia uzgodnione z pracodawcą

Uzupełniony formularz należy zatwierdzić za pomocą klawisza  ZAPISZ.

Okno formularza dodania zajęć edukacyjnych z art 47. z widokiem na aktywny przycisk zapisz

Jeśli dane zostaną poprawnie wysłane poszczególni uczniowie będą zaznaczani na ZIELONY KOLOR. Uczniowie, którym dane dziedzinowe nie zostały poprawie przypisane zostaną oznaczeni na CZERWONY KOLOR.

Po wysłaniu danych, okno należy zamknąć okno znakiem KRZYŻYK w prawym górnym rogu.

Widok poprawnie zapisanej grupowej informacji o dodaniu zajęć edukacyjnych z art. 47 ustawy prawo oświatowe

Dane zostaną zapisane w formularzu pozostałych danych dziedzinowych ucznia:

Widok zakładki dane dziedzinowe i zapisanych w nich pozostałych danych dziedzinowych o przypisaniu zajęć edukacyjnych z art 47.