Instrukcje techniczne

Modyfikacja

Powrót do listy

W przypadku zmiany miejsca zamieszkania ucznia należy wybrać z menu bocznego, moduł UCZNIOWIE, z LISTY UCZNIÓW wybrać konkretną osobę. Następnie należy wejść w Dane identyfikacyjne i w obszarze Miejsce zamieszkania poprawić wprowadzone informacje za pomocą przycisku edycji MODYFIKUJ .

okno z widokiem na możliwość wyboru z menu modyfikacji miejsca zamieszkania w podglądzie danych identyfikacyjnych ucznia

Pojawi się dodatkowe okno MODYFIKUJ ADRES.

okno z widokiem na formularz modyfikacji miejsca zamieszkania

Możliwa jest modyfikacja okresu miejsca zamieszkania.

Okresem miejsca zamieszkania nazywamy daty rozpoczęcia i zakończenia miejsca zamieszkania.

Należy wybrać odpowiednią datę z kalendarza

okno formularza z modyfikacją daty rozpoczęcia okresu miejsca zamieszkania

Następnie należy wybrać po kolei pola, w których należy dokonać zmian.

W przypadku zmiany miejsca zamieszkania ucznia mieszkającego w kraju, z rozwijalnych list należy wybrać aktualne:

 • Województwo
 • Powiat
 • Gminę
 • Miejscowość – w przypadku miejscowości w kraju należy ją określić na podstawie podziału terytorialnego kraju:
  • Województwo
  • Powiat
  • Gmina
  • Miejscowość

okno formularza modyfikacyjnego miejsca zamieszkania ucznia mieszkającego w kraju

W przypadku uczniów, którzy mieszkają za granicą należy wybrać Państwo i ręcznie wpisać miasto, w którym mieszka uczeń.

okno formularza modyfikacyjnego miejsca zamieszkania ucznia mieszkającego zagranicą

Po wprowadzeniu wymaganych danych należy zapisać formularz używając przycisku ZAPISZ znajdującego się w prawym dolnym rogu aplikacji.

Prawidłowe zapisanie danych skutkuje pojawieniem się informacji u dołu strony: OPERACJA ZAKOŃCZONA POMYŚLNIE i dane zostaną zapisane w systemie.

Widok z pomyślnie zmodyfikowanym miejscem zamieszkania u ucznia

Nie można zmodyfikować okresu miejsca zamieszkania ucznia, jeśli w wyniku tej modyfikacji, okres miejsca zamieszkania nie obejmie przypisania ucznia do oddziału w bieżącym roku szkolnym.