Instrukcje techniczne

Instrukcja korzystania z formularza zgłoszeniowego

Powrót do listy

W celu zgłoszenia problemu technicznego lub zadania pytania merytorycznego należy skorzystać z przycisku POMOC dostępnego po zalogowaniu się w systemie SIO w panelu bocznym po lewej stronie:

Okno systemu SIO z zaznaczonym wyborem zakładki pomoc po lewej stronie ekranu

Po kliknięciu zakładki POMOC otworzy się „Formularz zgłoszeniowy” do którego zaczytają się automatycznie dane osoby zalogowanej w systemie np.nr telefonu jest modyfikowalny.

Okno z widokiem na formularz zgłoszeniowy z podziałem na pola do uzupełnienia

W polu Lista Podmiotów należy wskazać podmiot/ placówkę, której dotyczy problem techniczny lub zadawane pytanie.

Po kliknięciu w strzałeczkę widok okna wyboru podmiotu którego dotyczy problem pojawi się Lista podmiotów do których wskazany użytkownik ma upoważnienie.

okno z wybranym podmiotem którego dotyczy problem

Kolejnym krokiem jest wybranie prawidłowej kategorii i podkategorii zgłoszenia:

okno z widokiem wyboru kategorii problemu

Po wskazaniu odpowiedniej kategorii i podkategorii zgłoszenia, należy opisać zaistniały problem techniczny lub zadać pytanie merytorycznie w polu OPIS ZGŁOSZENIA:

okno z widokiem uzupełnionej treści zgłoszenia

Następnie jeśli to konieczne należy dodać pliki ze zrzutami ekranu przedstawiającymi problem w aplikacji poprzez ich przeciągnięcie w pole ZAŁĄCZNIKI lub wybranie plików przez kliknięcie w przycisk PRZEGLĄDAJ:

widok okna z zaznaczoną możliwością dodania załącznika do zgłoszenia

Tak utworzone zgłoszenie techniczne lub pytanie merytoryczne należy przesłać używając przycisku UTWÓRZ.

widok formularza zgłoszenia z zaznaczonym przyciskiem - utwórz

Po utworzeniu zgłoszenia, na adres mailowy powiązany z loginem do SIO osoby zgłaszającej problem/zadającej pytanie, wpłynie wiadomość z indywidulanym numerem zgłoszenia:

Okno z widokiem na treść wiadomości przychodzącej na adres email po utworzeniu zgłoszenia

Jeżeli zgłoszenie zmieni status wpłynie kolejna wiadomość na e-mail z informacją o zmianie statusu zgłoszenia.

Widok okna z wiadomością email informującą o zmianie statusu zgłoszenia

Po otrzymaniu informacji o zmianie statusu zgłoszenia należy zalogować się do aplikacji SIO, odszukać zgłoszenie i odczytać treść udzielonej odpowiedzi.

Aby odnaleźć zgłoszenie należy kliknąć przycisk POMOC w aplikacji SIO.

Okno z widokiem systemu SIO z zaznaczoną po lewej stronie zakładką pomoc

Otworzy się formularz zgłoszeniowego w którym należy kliknąć w zakładkę ZGŁOSZENIA znajdującą się prawym górnym rogu ekranu:

Okno z widokiem na formularz, po kliknięciu zakładki pomoc SIO, z zaznaczoną w prawym górnym rogu zakładką zgłoszenia

Po kliknięciu w ZGŁOSZENIA rozwinie się lista wyboru z której należy wybrać MOJE ZGŁOSZENIA:

Okno z widokiem na zakładkę zgłoszenia z wyborem moje zgłoszenia

Kolejnym krokiem jest zmiana wyboru wyszukiwania zgłoszeń z OTWARTE ZGŁOSZENIA na DOWOLNY STATUS:

Okno z widokiem na zmianę wyboru wyszukiwania zgłoszeń z różnym statusem np. otwarte zgłoszenia, dowolny status

Wyświetli się lista wszystkich zgłoszeń wraz ze statusami:

widok okna z listą zgłoszeń

W celu odczytania odpowiedzi należy z listy wybrać wskazany numer zgłoszenia i kliknąć w wybrany wpis/numer zgłoszenia.

widok listy zgłoszeń z zaznaczonym wybranym zgłoszeniem

Po wybraniu zgłoszenia wyświetli się treść zgłaszanego problemu /zadanego pytania oraz odpowiedź na zgłoszenie:

Okno z widokiem wybranego zgłoszenia z listy z treścią zgłaszanego problemu, zadanego pytania oraz uzyskaną odpowiedź na zgłoszenie

Jeżeli odpowiedź nie rozwiązała problemu należy odpowiedzieć w zgłoszeniu używając pola „Dodaj komentarz do tego zgłoszenia…”.

Okno z widokiem na zaznaczone pole z możliwością dodania komentarza do uzyskanej odpowiedzi

Aby wysłać odpowiedź należy kliknąć przycisk DODAJ. Odpowiedź zostanie przesłana do osoby rozpatrującej/zajmującej się zgłoszeniem, a zgłoszenie ponownie zmieni status.

Zgłoszenie powinno zawierać pojedynczy problem techniczny lub pytanie merytoryczne, a komentarze do zgłoszenia powinny dotyczyć tylko i wyłącznie zgłoszonego problemu.

Kolejne problemy techniczne lub pytania merytorycznie należy zgłaszać jako nowe zgłoszenie.