Instrukcje techniczne

Modyfikacja

Powrót do listy

Aby dokonać modyfikacji wprowadzonych danych należy w pierwszym kroku w prawym górnym rogu okna wybrać rok szkolny, który będzie podlegał modyfikacji.

Następnie by rozpocząć modyfikację należy kliknąć w znak menu przy danych podlegających zmianie i z listy MODYFIKUJ.

okno z widokiem na pomoc materialną z oznaczoną funkcja modyfikuj

Modyfikacji polegają wiersze:

– Forma pomocy,

– Typ szkoły,

– Liczba uczniów.

W nowym oknie pojawią się dane, które należy modyfikować.

okno z widokiem na modyfikację pomocy materialnej JST

Po zmianie danych w formularzu, należy je zapisać używając przycisku ZAPISZ.

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie

Dane widoczne po zapisanej modyfikacji:

okno z widokiem na zakładkę pomoc materialną z zapisanymi danymi po modyfikacji