Instrukcje techniczne

Modyfikacja/usunięcie

Powrót do listy

Po wprowadzeniu danych w formularzu można dokonać zmiany w zapisie poprzez wybranie MENU  przycisk menu  a następnie opcji MODYFIKUJ / USUŃ   Widok wyboru opcji z menu: modyfikuj lub usuń pozostałe dane dziedzinowe

W przypadku zmiany daty rozpoczęcia lub daty zakończenia we wprowadzonych już danych dziedzinowych należy użyć opcji  MODYFIKUJ.

Okno danych dziedzinowych z wyborem modyfikacji wpisu pozostałe dane dziedzinowe

Widook formularza modyfikuj - korzystanie z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego z edytowanymi polami

Zmianę należy zatwierdzić przyciskiem ZAPISZ.

Aby usunąć błędnie wprowadzone dane należy skorzystać z funkcji USUŃ:

Okno danych dziedzinowych z wyborem usunięcia wpisu pozostałe dane dziedzinowe

Po kliknięciu w przycisk trzeba potwierdzić chęć usunięcia danych:

Okno komunikatu: czy na pewno chcesz usunąć wybraną daną dziedzinową?