Instrukcje techniczne

Bezpieczne LOGIN i HASŁO

Powrót do listy

Bezpieczne LOGIN i HASŁO

Korzystając z systemu SIO należy zachować podstawowe zasady bezpieczeństwa:

 • Nikomu nie przekazuj swojego loginu i hasła np. mailem, telefonicznie, pisemnie czy komunikatorem. Pracownik MEiN i ICEIN nigdy nie poprosi o podanie hasła
 • Nie przekazuj swojego loginu i hasła współpracownikom
 • Hasło:
  • powinno składać się z minimum 12 znaków,
  • nie może zawierać polskich znaków,
  • powinno zawierać zarówno małe jak i duże litery,
  • powinno zawierać cyfry,
  • może zawierać również znaki specjalne (np. &, @, !).

Dobrą praktyką jest:

  • kombinacja kilku słów, można je oddzielać znakami specjalnymi,
  • kombinacja dużych i małych liter,
  • zastępowanie popularnych liter, znakami specjalnymi, np. a-@, i-1, o=0, s=% itp.,
  • stosowanie znaków specjalnych naprzemiennie z literami i cyframi,
  • stosowanie haseł dłuższych niż 12 znaków.

Unikaj haseł zawierających:

  • fraz użytych do tworzenia loginu,
  • informacje o użytkowniku, np. imion, nazwisk, ważnych dat,
  • wskazujących na otoczenie użytkownika, ulubionych przedmiotów, imion zwierząt, miejsc,
  • imiona, nazwiska lub nazwy znanych postaci lub popularnych słów, np. kasia1, batman2 itp.,
  • sekwencje odczytywane z klawiatury np. 123456, qwerty itp.,
 • Nie zapisuj hasła i loginu na karteczkach np. przyklejonych do monitora lub klawiatury.
 • Nie używaj tego samego hasła do wielu systemów.
 • Aplikacja SIO wymusza aktualizację hasła co 90 dni.
 • Po zalogowaniu do aplikacji SIO nie pozwól przeglądarce internetowej na zapamiętanie hasła i loginu.
 • Korzystaj z komputera, na którym zainstalowane jest aktualne oprogramowanie antywirusowe.
 • Klikając w link, który ma przenieść użytkownika na stronę logowania do systemu SIO upewnij się, że nie prowadzi on do innej strony.
 • MEiN i ICEIN nigdy nie prosi o instalowanie dodatkowego oprogramowania.
 • MEiN/ICEiN nigdy nie poprosi o podanie hasła dostępowego do SIO.
 • Nie odchodź od komputera bez wylogowania się z systemu SIO poprzez funkcję WYLOGUJ dostępną w prawym górnym rogu aplikacji:

widok okna z poziomu profilu użytkownika z zaznaczoną funkcją Wyloguj