Instrukcje techniczne

Usunięcie

Powrót do listy

JSTUsunięcie awansu zawodowego nauczyciela

Aby usunąć awans zawodowy nauczyciela należy kliknąć menu (znak przycisk menu ), a następnie wybrać opcję USUŃ.

Usunięcie danych zostanie potwierdzone komunikatem: “Operacja zakończona pomyślnie” na dole strony.

okno z widokiem na usunięty wpis awansu zawodowego