Instrukcje techniczne

Grupowe przypisanie uczniów do oddziału dodatkowego

Powrót do listy

 

Aby poprawnie przypisać uczniów do oddziału dodatkowych w aktualnym roku szkolnym należy najpierw zweryfikować:

  • Czy są poprawnie zarejestrowane oddziały dodatkowe na aktualny rok szkolny, do których będą przypisywani uczniowie,
  • Czy wszyscy przypisywani do oddziału dodatkowego uczniowie mają rozpoczętą naukę.
  • Przy przypisaniu do oddziału dodatkowego Przygotowawczego i Zajęć Rewalidacyjno-Wychowawczych należy zweryfikować czy uczniowie mają wykazane dane dotyczące Miejsca zamieszkania.

Grupowe przypisanie uczniów do oddziału wykonywane jest z LISTY UCZNIÓW w module UCZNIOWIE.

Okno z widokiem na kategorię uczniowie, z listą uczniów do grupowego przypisania ich do oddziału dodatkowego

W pierwszej kolejności należy zaznaczyć uczniów na liście uczniów, a następnie kliknąć MENU: przycisk menu .

Z podanych opcji wskazać PRZYPISZ DO ODDZIAŁU DODATKOWEGO
Okno z widokiem na wybrane opcje w rozwiniętym menu, w tym przypisz do oddziału dodatkowego .

Jeśli lista uczniów ma więcej niż 1 stronę – strony widoczne są w prawym dolnym rogu: Widok na miejsce ilości pozycji wyświetlanych na jednej stronie wyszukiwania, z możliwością przejścia do kolejnej strony

można przejść do następnej strony i zaznaczyć kolejną grupę uczniów – dane zaznaczone na pierwszej stronie będą zapamiętane i dodane do przypisania.

UWAGA: W przypadku błędnie zaznaczonego ucznia, można usunąć taką osobę z listy osób, które chcemy przypisać do danego oddziału.

okno z widokiem na przycisk przypisania do oddziału dodatkowego, w rozwijanym menu

Po wybraniu opcji PRZYPISZ DO ODDZIAŁU DODATKOWEGO wyświetli się formularz, w którym należy wskazać oddział, do którego będą przypisani wybrani uczniowie:

Widok na formularz w którym należy wskazać oddział, do którego będą przypisani wybrani uczniowie.

Wybierając oddział należy zwrócić uwagę, aby zaznaczyć oddział z prawidłowego roku szkolnego – w pierwszej kolejności dostępne są oddziały zarejestrowane na bieżący rok szkolny.

Widok na formularz przypisania uczniów do oddziału dodatkowego z polem wyboru roku szkolnego i zakresu dat

Następnie należy wybrać typ oddziału dodatkowego:

Widok formularza przypisania uczniów do oddziału dodatkowego z wyborem typu oddziału dodatkowego

Z dostępnych opcji oddziałów dodatkowych należy wybrać oddział do którego chcemy przypisać uczniów.

Pola ODDZIAŁ nie można edytować – wyświetlają się w nim oddziały spełniające wcześniej wybrane kryteria (rok szkolny, typ oddziału dodatkowego). W przypadku braku oddziału należy się upewnić, że oddział został zarejestrowany na liście oddziałów w module ODDZIAŁY, zakładka DODATKOWE.

Widok formularza przypisania uczniów do oddziału dodatkowego z polem wyboru oddziału

Następnie należy wybrać z kalendarza datę rozpoczęcia uczęszczania wybranej grupy uczniów do danego oddziału.

DATY ZAKOŃCZENIA przypisania do oddziału nie można wprowadzić z wyprzedzeniem, w przypadku przypisywania uczniów do oddziału w aktualnym roku szkolnym nie należy uzupełniać tej daty.

okno z polem do określenia daty przypisania

Widok formularza przypisania uczniów do oddziału dodatkowego

Po dokonaniu wyboru szczegółów oddziału, do którego przypisujemy uczniów, należy kliknąć pole ZAPISZ WSZYSTKIE.

Jeśli dane zostaną poprawnie wysłane poszczególni uczniowie będą zaznaczani na ZIELONY KOLOR.

Po wysłaniu danych, należy zamknąć okno znak KRZYŻYK w prawym górnym rogu okna.

Widok formularza z poprawnie przypisanymi uczniami do oddziału dodatkowego

Możliwe jest wyszukanie uczniów przypisanych do danego oddziału za pomocą filtrów znajdujących się po prawej stronie aplikacji.

Okno z widokiem na filtry w panelu bocznym przy liście uczniów, z możliwością wyszukania konkretnego przypisania

W otwartym oknie filtrowania należy zaznaczyć dane, jakie chcemy wyszukać:

Okno z widokiem na możliwe do wybrania filtry wyszukiwania

Na dole wyświetlanego okna korzystamy z przycisku WYSZUKAJ.

Na liście uczniów pojawią się nazwiska osób przypisanych do wskazanego oddziału:

Okno z widokiem na wyfiltrowane dane, wskazanego oddziału