Instrukcje techniczne

Modyfikacja

Powrót do listy

W module Nauczyciele należy wybrać z Listy nauczycieli osobę, której zostanie modyfikowane Stanowisko. Następnie należy wybrać zakładkę Zatrudnienie.

okno z widokiem na stanowisko po wyborze nauczyciela z listy

Aby rozpocząć modyfikację należy kliknąć w ikonę menu (znak przycisk menu), a następnie z listy wybrać MODYFIKUJ.

okno z widokiem na modyfikowane stanowisko

Podczas modyfikacji możemy dodać datę zakończenia pełnienia danego stanowiska lub zmienić wprowadzone stanowisko.

okno z widokiem na formularz danych do modyfikacji

okno z widokiem na modyfikowany rodzaj stanowiska

Po wyborze danych należy je zapisać klikając przycisk ZAPISZ.

okno z widokiem na zapisane dane w formularzu stanowiska

Poprawnie zapisana zmiana zakończy się komunikatem: “Operacja zakończona pomyślnie”.