Instrukcje techniczne

Modyfikacja

Powrót do listy

Nauczyciele – Stanowiska – Modyfikacja

W module NAUCZYCIELE należy wybrać z Listy nauczycieli osobę, której zostanie modyfikowane Stanowisko. Następnie należy wybrać zakładkę Zatrudnienie.

okno z widokiem na wybranego nauczyciela, który ma mieć zmodyfikowane stanowisko

Aby dokonać modyfikacji należy kliknąć w ikonę menu ( znak przycisk menu ) a następnie z listy wybrać MODYFIKUJ.

Okno z widokiem na modyfikację wybranego stanowiska nauczyciela

Podczas modyfikacji można dodać datę zakończenia pełnienia danego stanowiska lub zmienić wprowadzone stanowisko.

okno z widokiem na wybraną datę zakończenia danego stanowiska

okno z widokiem na zmianę wybranego rodzaju stanowiska

Po wyborze danych należy je zapisać klikając przycisk ZAPISZ.

Poprawnie zapisana zmiana zakończy się komunikatem: ”Operacja zakończona pomyślnie”.

okno z widokiem na wprowadzonej zmiany w stanowiska nauczyciela