Instrukcje techniczne

Usunięcie

Powrót do listy

W pierwszym kroku należy w prawym górnym rogu okna wybrać dane jakie ulegną usunięciu poprzez wybór roku szkolnego.

Następnie by rozpocząć modyfikację należy kliknąć w ikonę KOSZA przy danych podlegających zmianie.

okno zakładka dożywianie uczniów z zaznaczoną możliwością usunięcia

Automatycznie pojawi się okno, w którym należy potwierdzić usunięcie danych poprzez wybranie ikony USUŃ.

W przypadku rezygnacji z usunięcia danych należy wybrać ANULUJ.

okno do potwierdzenia usunięcia wybranych danych

Po zatwierdzeniu pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie.

Dane znikną z głównego okna.

okno dożywianie uczniów z widokiem po usunięciu danych