Instrukcje techniczne

Rejestracja

Powrót do listy

Placówki doskonalenia nauczycieli – Rejestracja

Rejestracja danych dotyczących działalności placówki doskonalenia nauczycieli, w celu wykonania obowiązku wynikającego z przepisów ustawy o systemie informacji oświatowej.

Instrukcja Merytoryczna – Dane o Działalności Placówki Doskonalenia Nauczycieli

Dane przekazywane są do dnia 10 października każdego roku kalendarzowego wg. stanu za poprzedni rok szkolny.

Aby rozpocząć wprowadzanie danych należy wybrać moduł Dane zbiorcze, a następnie Dane o działalności.

Na górze strony może być konieczne wybranie typu danych zbiorczych, które będą wypełniane. Aby uzupełnić dane o działalności placówki doskonalenia nauczycieli należy wybrać zakładkę Placówki doskonalenia nauczycieli

widok okna dane o działalności placówka doskonalenia nauczycieli

Następnie należy wybrać rok szkolny, którego dotyczą wprowadzane dane i kliknąć DODAJ.

widok okna dane o działalności placówka doskonalenia nauczycieli z możliwością wyboru roku szkolnego

Pojawi się okno, w którym należy uzupełnić wymagane dane:

widok okna z formularzem dodaj dane o działalności placówki doskonalenia nauczycieli

Pola Rok szkolny i Podmiot będą automatycznie uzupełnione. Do wypełnienia są pola:

  • Forma doskonalenia nauczycieli (do wyboru z listy)
  • Liczba form
  • Liczba korzystających

widok okna z formularzem dodaj dane o działalności placówki doskonalenia nauczycieli przykładowo uzupełnione pola

Formularz należy zapisać używając przycisku ZAPISZ lub funkcji ZAPISZ i DODAJ NASTĘPN, aby kontynuować wprowadzanie danych.

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie.

Każda z zapisanych form pojawi się na liście danych zbiorczych dotyczących placówki doskonalenia nauczycieli:

widok okna dane o działalności placówki doskonalenia nauczycieli po wprowadzeniu danych