Instrukcje techniczne

Rejestracja

Powrót do listy

W zakładce KATEGORIE WIEKOWE CZYTELNIKÓW należy uzupełnić dane odnośnie liczby czytelników (korzystających z biblioteki szkolnej) w danej kategorii wiekowej. W przypadku zespołów szkół lub jednostek złożonych po wybraniu tej zakładki wyświetla się lista placówek wchodzących w struktury danego zespołu lub jednostki złożonej.

okno zakładka kategorie wiekowe czytelników z oznaczoną opcją dodaj

Aby wprowadzić dane o kategoriach wiekowych czytelników w wybranym roku przy każdym wpisie placówki należy kliknąć przycisk DODAJ i wprowadzić dane:

okno dodaj kategorię wiekową czytelników z przykładowo wprowadzono danymi

Po wskazaniu wybranych rodzajów kategorii wiekowej i wpisaniu liczby czytelników należy wybrać opcje ZAPISZ lub ZAPISZ I DODAJ NASTĘPNY.

okno dodaj kategorię wiekową czytelników z przykładowo wprowadzono danymi i oznaczonymi przyciskami

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie.

Wprowadzone dane pojawią się w oknie danych zbiorczych dotyczących KATEGORII WIEKOWYCH CZYTELNIKÓW.

okno zakładka kategorie wiekowe czytelników z wprowadzonymi danymi