Instrukcje techniczne

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – Grupowa rejestracja okresu zakwaterowania

Powrót do listy

Aby zarejestrować okres zakwaterowania uczniowie muszą mieć wykazany pobyt.

Grupowa rejestracja okresu zarejestrowania jest możliwa po wejściu w moduł UCZNIOWIE i wybraniu LISTY POBYTÓW.

Okno z widokiem na wybór modułu uczniowie i zaznaczoną listę pobytów

Na liście należy zaznaczyć uczniów, którym chcemy dodać okres zakwaterowania. Można wybrać wszystkich uczniów na stronie zaznaczając CHECKBOX na górze okna  Okno z zaznaczonym checkbox w kolumnie nazwisko i imię  lub tylko niektórych, zaznaczając CHECKBOXY przy ich nazwiskach  Okno z zaznaczonym checkbox przy konkretnym uczniu na liście  .

W kolejnym kroku należy na górze, po prawej stronie, wybrać znak MENU przycisk menu  i kliknąć DODAJ OKRES ZAKWATEROWANIA.

Okno z grupowym zaznaczeniem uczniów z możliwością dodania okresu zakwaterowania z rozwiniętego menu

Pojawi się okno w którym należy wpisać datę rozpoczęcia zakwaterowania. Można również wpisać datę zakończenia zakwaterowania, jeśli zakończyło się ono wcześniej lub w dniu, w którym dane wpisywane są do SIO. Po wpisaniu dat należy kliknąć ZAPISZ.

Okno z okresem zakwaterowania

Jeśli dane zostaną poprawnie wysłane, poszczególni uczniowie będą zaznaczeni na ZIELONY KOLOR. Uczniowie, którym okres nie dodał się poprawne zostaną zaznaczeni na CZERWONO.

Podgląd na poprawnie dodane zakwaterowania

Po wysłaniu danych należy zamknąć okno znak KRZYŻYK w prawym górnym roku.

Na liście dane będą widoczne w kolumnie OSTATNI OKRES ZAKWATEROWANIA.

Okno z listą pobytów i wykazanym zakwaterowaniem