Instrukcje techniczne

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – Grupowa rejestracja okresu zakwaterowania

Powrót do listy

Aby zarejestrować okres zakwaterowania uczniowie muszą mieć wykazany pobyt.

Grupowa rejestracja okresu zarejestrowania jest możliwa po wejściu w moduł UCZNIOWIE i wybraniu LISTY POBYTÓW.

Okno z widokiem na wybór modułu uczniowie i zaznaczoną listę pobytów

Na liście należy zaznaczyć uczniów, którym chcemy dodać okres zakwaterowania. Można wybrać wszystkich uczniów na stronie zaznaczając CHECKBOX na górze okna Okno z zaznaczonym checkbox w kolumnie nazwisko i imię lub tylko niektórych, zaznaczając CHECKBOXY przy ich nazwiskach Okno z zaznaczonym checkbox przy konkretnym uczniu na liście .

W kolejnym kroku należy na górze, po prawej stronie, wybrać znak MENUprzycisk menu i kliknąć DODAJ OKRES ZAKWATEROWANIA.

Okno z grupowym zaznaczeniem uczniów z możliwością dodania okresu zakwaterowania z rozwiniętego menu

Pojawi się okno w którym należy wpisać datę rozpoczęcia zakwaterowania. Można również wpisać datę zakończenia zakwaterowania, jeśli zakończyło się ono wcześniej lub w dniu, w którym dane wpisywane są do SIO. Po wpisaniu dat należy kliknąć ZAPISZ.

okno formularza dodaj okres zakwaterowania z koniecznością wyboru daty rozpoczęcia zakwaterowania

Jeśli dane zostaną poprawnie wysłane, poszczególni uczniowie będą zaznaczeni na ZIELONY KOLOR. Uczniowie, którym okres nie dodał się poprawne zostaną zaznaczeni na CZERWONO. Widok z poprawnie grupowym dodanym okresem zakwaterowania uczniów

Po wysłaniu danych należy zamknąć okno znak KRZYŻYK w prawym górnym roku.

Na liście dane będą widoczne w kolumnie OSTATNI OKRES ZAKWATEROWANIA.