Instrukcje techniczne

Modyfikacja

Powrót do listy

Dokonując modyfikacji wprowadzonych wcześniej danych kategorii wiekowych czytelników należy w zakładce KATEGORIE WIEKOWE CZYTELNIÓW przy wybranym wpisie wejść w menu   przycisk menu   i wybrać opcję MODYFIKUJ.

okno zakładka kategoria wiekowa z oznaczoną opcją modyfikacji

Modyfikacji podlegają pola:

  • Kategoria wiekowa
  • Liczba

okno modyfikuj kategorię wiekową czytelników

Po zmianie danych w formularzu należy go zapisać klikając w przycisk ZAPISZ znajdujący się w prawym dolnym rogu.

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie.

Wpis zmieni swój zapis:

okno z danymi po wprowadzeniu modyfikacji w kategorii wiekowej