Instrukcje techniczne

Usunięcie

Powrót do listy

Nauczyciele – Tygodniowy wymiar zajęć/ Obowiązki – usunięcie

1. Tygodniowy wymiar zajęć można usunąć jedynie z powodu błędu. W tym celu należy kliknąć menu ( znak przycisk menu ) i wybrać opcję USUŃ.

Okno z widokiem formularz usunięcia tygodniowego wymiary zajęć

Pojawi się komunikat:

okno z widokiem na komunikat ostrzegający: Usunięcie tygodniowego wymiaru zajęć spowoduje usunięcie zarejestrowanych w ramach tego tygodniowego wymiaru zajęć obowiązków nauczyciela.

Usunięcie tygodniowego wymiaru zajęć spowoduje usunięcie zarejestrowanych w ramach tego tygodniowego wymiaru zajęć obowiązków nauczyciela.

Usunięcie błędnego wpisu należy potwierdzić wybierając opcję USUŃ.

Poprawne usunięcie danych skutkuje pokazaniem się informacji na dole strony: „Operacja zakończona pomyślnie”. 

Wybrany wpis zostaje usunięty z okna wprowadzonych danych.

Okno z widokiem na usunięty wpisy dotyczący tygodniowego wymiaru zajęć oraz obowiązków

Funkcja usunięcia obowiązku dotyczy tylko części informacji wprowadzonych danych w tym panelu.

Aby usunąć obowiązek nauczyciela należy wybrać odpowiedni wpis obowiązku, następnie z menu ( znak przycisk menu ) i opcję USUŃ.

okno z widokiem na formularz usunięcia obowiązku nauczyciela

Pojawi się komunikat:

Okno z widokiem na komunikat potwierdzający chęć usunięcia obowiązku

Usunięcie obowiązku należy potwierdzić wybierając opcję USUŃ.

Poprawne usunięcie danych skutkuje pokazaniem się informacji na dole strony: „Operacja zakończona pomyślnie”. 

Wybrany wpis zostaje usunięty z panelu danych Obowiązki.

okno z widokiem na usunięty obowiązek nauczyciela

2. Dane dotyczące Tygodniowego wymiaru zajęć oraz Obowiązki można również usunąć bezpośrednio z modułu Nauczyciele po wybraniu w panelu bocznym zakładki Lista umów.

okno z widokiem na zakładkę nauczyciele i lista umów

W panelu danych Tygodniowy wymiar zajęć z menu (znak przycisk menu ) należy wybrać opcję USUŃ.

widok na możliwość usunięcia tygodniowego wymiaru zajęć

Pojawi się komunikat:

Okno z komunikatem informującym: Usunięcie tygodniowego wymiaru zajęć spowoduje usunięcie zarejestrowanych w ramach tego tygodniowego wymiaru zajęć obowiązków nauczyciela.

Usunięcie tygodniowego wymiaru zajęć spowoduje usunięcie zarejestrowanych w ramach tego tygodniowego wymiaru zajęć obowiązków nauczyciela.

Usunięcie wpisu należy potwierdzić wybierając opcję USUŃ.

Poprawne usunięcie danych skutkuje pokazaniem się informacji na dole strony: „Operacja zakończona pomyślnie”. 

Wybrany wpis zostaje usunięty z okna wprowadzonych danych.

Okno z widokiem na usunięte dane dotyczące tygodniowego wymiaru zajęć oraz obowiązków