Instrukcje techniczne

Usunięcie

Powrót do listy

Nauczyciele – Tygodniowy wymiar zajęć/ Obowiązki – Usunięcie

  1. Tygodniowy wymiar zajęć można usunąć jedynie z powodu błędu.

okno z widokiem na mozliwość usunięcia tygodniowego wymiaru zajęć z listy nauczycieli

W tym celu należy kliknąć menu ( znak przycisk menu ) i wybrać opcję USUŃ.

okno z widokiem na tygodniowy wymiar zajęć który ma zostać modyfikowany

Pojawi się komunikat:

oko z widokiem na komunikat potwierdzający usunięcie tygodniowego wymiaru zajęć i obowiązków

Usunięcie błędnego wpisu należy potwierdzić wybierając opcję USUŃ.

Usunięcie tygodniowego wymiaru zajęć spowoduje usunięcie zarejestrowanych w ramach tego tygodniowego wymiaru zajęć obowiązków nauczyciela.

Poprawne usunięcie danych skutkuje pokazaniem się informacji na dole strony: „Operacja zakończona pomyślnie”. 

Wybrany wpis zostaje usunięty z okna wprowadzonych danych.

okno z widokiem na osunięte dane tygodniowego wymiaru zajęć i obowiązku

Funkcja usunięcia obowiązku dotyczy tylko części informacji wprowadzonych danych w tym panelu.

Aby usunąć obowiązek nauczyciela należy wybrać odpowiedni wpis obowiązku, następnie z menu ( znak przycisk menu ) i opcję USUŃ.

okno z widokiem na wybrany obowiązek który ma zostać usunięty

Pojawi się komunikat:

Okno z widokiem na komunikat potwierdzający chęć usunięcia obowiązku

Usunięcie obowiązku należy potwierdzić wybierając opcję USUŃ.

Poprawne usunięcie danych skutkuje pokazaniem się informacji na dole strony: „Operacja zakończona pomyślnie”. 

Wybrany wpis zostaje usunięty z panelu danych Obowiązki.

okno z widokiem na usunięty obowiązek

2. Dane dotyczące Tygodniowego wymiaru zajęć oraz Obowiązki można również usunąć bezpośrednio z modułu Nauczyciele po wybraniu w panelu bocznym zakładki Lista umów i wybraniu umowy.

okno z widokiem na usunięcie tygodniowego wymiaru zajęć z listy umów

W panelu danych Tygodniowy wymiar zajęć z menu (znak przycisk menu ) należy wybrać opcję USUŃ.

okno z widokiem na usuniecie wskazanego tygodniowego wymiaru zajęć

Pojawi się komunikat:

okno z widokiem na komunikat potwierdzający chęć usunięcia

Usunięcie tygodniowego wymiaru zajęć spowoduje usunięcie zarejestrowanych w ramach tego tygodniowego wymiaru zajęć obowiązków nauczyciela.

Usunięcie wpisu należy potwierdzić wybierając opcję USUŃ.

Poprawne usunięcie danych skutkuje pokazaniem się informacji na dole strony: „Operacja zakończona pomyślnie”. 

Wybrany wpis zostaje usunięty z okna wprowadzonych danych.

okno z widokiem na usunięty tygodniowy wymiar zajęć oraz obowiązki