Instrukcje techniczne

Rejestracja

Powrót do listy

Formularz pozostałych danych dziedzinowych ZAJĘCIA UCZNIÓW Z ART.47 USTAWY PRAWO OŚWIATOWE wypełniany jest przez szkoły o typie:

 • Branżowa szkoła I stopnia
 • Technikum
 • Szkoła policealna

Zajęcia uczniów z art. 47 ustawy Prawo oświatowe możliwe są do wykazania od roku szklonego 2019/2020 dla uczniów przypisanych do oddziałów na podbudowie Szkoły podstawowej w szkołach Branżowa szkoła I stopnia i Technikum. W Szkole policealnej nie jest określana podbudowa oddziału.

Po wybraniu ucznia z listy uczniów należy wybrać zakładkę DANE DZIEDZINOWE.

Pozostałe dane dziedzinowe, które na liście są możliwe do wyboru są uzależnione od typu szkoły, która przekazuje dane.

Przy wybranym roku szkolnym należy kliknąć  DODAJ, gdzie rozwijają się dostępne w danej szkole lub placówce oświatowej opcje do zaznaczenia. Z podanych opcji należy wybrać ZAJĘCIA UCZNIÓW Z ART.47 USTAWY PRAWO OŚWIATOWE.

Okno z widokiem na zakładkę dane dziedzinowe wybranego ucznia

Okno z widokiem na zakładkę dane dziedzinowe, zaznaczony przycisk dodaj - pozostałe dane dziedzinowe

Aby uzupełnić większość pozostałych danych dziedzinowych w tym również ZAJĘCIA UCZNIÓW Z ART.47 USTAWY PRAWO OŚWIATOWE, uczeń musi być przypisany do oddziału podstawowego w aktualnym roku szkolnym. Bez zarejestrowania wspomnianego przypisania pojawi się komunikat uniemożliwiający wpisanie pozostałych danych dziedzinowych ucznia:

okno komunikatu: Nie posiadasz jeszcze zarejestrowanych przypisań na wybrany rok szkolny dla tego typu dziedzinowej

Okno z widokiem na możliwość dodania w zajęciach dodatkowych ucznia, zajęć edukacyjnych z art. 47 ustawy Prawo Oświatowe

Okno formularza dodania zajęć edukacyjnych z art.47. ustawy Prawo Oświatowe z polami do uzupełnienia

Następnie należy wybrać jeden z rodzajów zajęć:

 1. Realizacja zajęć zgodnie z podstawą programową
 2. Dodatkowe umiejętności zawodowe – można określić tylko jeżeli uczeń uczy się zawodu, który ma zdefiniowaną umiejętność dodatkową
 3. Kwalifikacje rynkowe- po wybraniu tej opcji należy określić kwalifikację rynkową:
  • Montowanie stolarki budowlanej
  • Pilotowanie imprez turystycznych
  • Odzyskiwanie danych z dysków twardych HDD
  • Certyfikat umiejętności komputerowych – poziom podstawowy
  • Planowanie, tworzenie i dystrybuowanie treści marketingowych (content marketing)
  • Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia
  • Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych
  • Praca z dzieckiem metodą Marii Montessori
  • Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych
  • Serwis napojów mieszanych i alkoholi
  • Aktywne prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych – przedstawiciel handlowy
  • Prowadzenie szkoleń metodami aktywizującymi
  • Obsługa klienta i sprzedaż w punkcie handlowym – sprzedawca
  • Tworzenie oferty, planowanie i prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych – handlowiec
  • Zaopatrywanie w sklepach w wyroby medyczne produkowane seryjnie
  • Tworzenie witryn internetowych
  • Projektowanie grafiki komputerowej
  • Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D
  • Montowanie i serwisowanie przyłączy oraz instalacji wewnątrzbudynkowych w technologii światłowodowej
  • Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży
  • Diagnoza i pomoc psychoonkologiczna osobom chorym onkologicznie, osobom po chorobie nowotworowej oraz ich rodzinom i otoczeniu – Psychoonkolog
  • Wsparcie osób chorych onkologicznie, osób po chorobie nowotworowej oraz ich rodzin i otoczenia
  • Zarządzanie obsługą spraw kadrowych
  • Naprawa, konserwacja i modernizacja rowerów
  • Wytwarzanie odzieży miarowej damskiej
  • Konstruowanie szablonów odzieżowych do produkcji przemysłowej odzieży
  • Zarządzanie pracą restauracji
  • Prowadzenie obsługi biura
  • Zarządzanie procesami technologicznymi przemysłowego szycia odzieży z dzianin
  • Konstruowanie w systemach CAD/CAM przemysłowych szablonów odzieżowych
  • Obsługa w turystyce zdrowotnej

4.Uprawnienia zawodowe

5.Zajęcia uzgodnione z pracodawcą

Po wykazaniu odpowiednich danych ZAJĘCIA UCZNIÓW Z ART.47 USTAWY PRAWO OŚWIATOWE należy je zatwierdzić za pomocą klawisza  ZAPISZ.

Okno formularza dodania zajęć edukacyjnych z art.47. ustawy Prawo Oświatowe z wyborem rodzaju zajęć

Dane zostaną zapisane w formularzu pozostałych danych dziedzinowych ucznia:

Widok zapisanych pozostałych danych dziedzinowych w tym zajęć edukacyjnych z art.47. ustawy Prawa oświatowego