Instrukcje techniczne

Potwierdzanie aktualności adresu e-mail w danych konta

Powrót do listy

Po zalogowaniu się do systemu SIO wyświetli się komunikat z prośbą o potwierdzenie aktualności danych konta KSDO – w celu utrzymania aktualności maila niezbędnego do resetu hasła i odzyskania loginu.

Okno Potwierdź aktualność danych konta - e-mail

Komunikat wyświetla się raz na kwartał -90 dni od daty poprzedniego potwierdzenia.

Jest wyświetlany do momentu potwierdzenia danych konta.

Po kliknięciu przycisku PRZEJDŹ aplikacja przerzuca do zakładki PROFIL gdzie znajdują się dane konta użytkownika.

widok na zaznaczoną zakładkę PROFIL

W profilu należy zweryfikować poprawność danych konta.

Szczególną uwagę należy zwrócić na poprawność adresu e-mali, oraz czy jest dostęp do skrzynki z danego adresu, następnie korzystamy z przycisku Potwierdź e-mail:

widok na dane z profilu

Po potwierdzeniu danych na dole ekranu pojawi komunikat: OPERACJA ZAKOŃCZONA POMYŚLNIE.

Przy danych dotyczących adresu pojawi się zielony znaczek zielony znaczek

oraz data potwierdzenia poprawność e-mali.

widok na potwierdzone dane adresu

Dane z konta będą widoczne w panelu profilu użytkownika po lewej stronie aplikacji :

panel profilu po lewej stronie aplikacji