Instrukcje techniczne

Usunięcie

Powrót do listy

W celu usunięcia wcześniej wprowadzonych danych należy w module WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE przy wybranym wpisie należy wybrać funkcje USUŃ.

okno dane zbiorcze inne zakładka wychowanie do życia w rodzinie  z zaznaczonym przyciskiem usuń

Po wybraniu tej opcji pojawi się okno, w którym należy potwierdzić operację usunięcia:

okno do potwierdzenia usunięcia wybranych danych

Po zatwierdzeniu przyciskiem USUŃ pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie.

Po wykonaniu tej operacji dany wpis zostanie usunięty z okna danych zbiorczych w module wychowanie do życia w rodzinie.

okno zakładka wychowanie do życia w rodzinie po usunięciu wybranych danych