Instrukcje techniczne

Usunięcie organów prowadzących

Powrót do listy

W celu usunięcia organu prowadzącego należy wejść do modułu Organy Prowadzące inne niż JST/Minister oraz Organizacje branżowe, a następnie wyszukać organ, który chcemy usunąć.

Pokaże się okno ze szczegółami organu prowadzącego innego niż JST/Minister. Należy kliknąć w menu przycisk menu  znajdującą się w prawym górnym rogu okna, a następnie z listy należy wybrać opcję USUŃ .

Okno z widokiem na organ prowadzący z oznaczona w prawym górnym rogu funkcją usuń

Po kliknięciu pojawi się okienko „Czy na pewno usunąć wybrany organ prowadzący?”. Wykonanie operacji wymaga kliknięcia w przycisk  USUŃ .

Okienko z komunikatem "Czy na pewno usunąć wybrany organ prowadzący?"

UWAGA! Organ prowadzący można usunąć tylko wtedy, kiedy nie prowadzi on żadnych szkół lub placówek oświatowych.