Instrukcje techniczne

Modyfikacja

Powrót do listy

Modyfikacja w ramach rozdziału

Aby dokonać modyfikacji wprowadzonych danych należy w pierwszym kroku w prawym górnym rogu okna wybrać rok kalendarzowy oraz kwartał.

Okno z widokiem zakładkę wydatki z oznaczoną listą lat i rozdziałem Następnie należy rozwinąć podlegający modyfikacji rozdział za pomocą strzałki przycisk strzałka znajdującej się po prawej stronie wiersza.

okno z widokiem na zakładkę wydatki z oznaczoną opcją strzałki

Następnie należy kliknąć w przycisk MODYFIKUJ znajdujący się w prawym dolnym rogu okna.

okno zakładka wydatki z oznaczoną opcją modyfikuj

W nowym oknie pojawią się dane, które należy modyfikować.

okno modyfikuj informacje o wydatkach

Poprzez Modyfikację można dokonać zmiany dotyczącej np. dodania nowego Paragrafu lub jego usunięcia z Listy paragrafów w ramach rozdziału za pomocą przycisku X.

Po zmianie danych w formularzu, należy je zapisać używając przycisku ZAPISZ.

okno modyfikuj informacje o wydatkach z oznaczonym przyciskiem zapisz

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie.

Po zapisaniu, modyfikowany wpis pojawi się w głównym widoku wydatków.

okno z widokiem na zakładkę wydatki po modyfikacji danych

Grupa paragrafów – modyfikacja

Aby dokonać modyfikacji wprowadzonych danych należy w pierwszym kroku w prawym górnym rogu okna wybrać rok kalendarzowy oraz kwartał.

okno z widokiem na zakładkę wydatki z oznaczonymi latami do wyboru oraz kwartałem

Następnie należy rozwinąć podlegający modyfikacji rozdział za pomocą strzałki przycisk strzałka znajdującej się po prawej stronie wiersza.

okno z widokiem na zakładkę wydatki z oznaczonym przyciskiem strzałki

Następnie należy kliknąć w ikonę OŁÓWKA znajdujący się w prawym górnym rogu okna.

okno z widokiem na zakładkę wydatki z oznaczoną opcją ołówkiem do modyfikacji

W nowym oknie pojawią się dane, które należy modyfikować.

okno modyfikuj informacje o wydatkach

Po zmianie danych w formularzu, należy je zapisać używając przycisku ZAPISZ.

okno modyfikuj informacje o wydatkach z oznaczoną opcją zapisz

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie.

Po zapisaniu, modyfikowany wpis pojawi się w głównym widoku wydatków.

okno zakładka wydatki z danymi po modyfikacji