Instrukcje techniczne

Etykiety na li艣cie uczni贸w

Powr贸t do listy

Na li艣cie uczni贸w znajduje si臋 kolumna聽ETYKIETY, w kt贸rej wy艣wietlaj膮 si臋 informacje dotycz膮ce danych wpisanych uczniowi w bie偶膮cym roku szkolnym. W zale偶no艣ci od rodzaju etykiety mo偶e ona pod艣wietla膰 si臋 na czerwono lub na niebiesko.

Okno z widokiem na wszystkie etykiety przy wprowadzonych wpisach w programie SIO

Etykiety m贸wi膮ce o niesp贸jno艣ciach mog膮 by膰 tylko szare lub czerwone. Kolor SZARY informuje, 偶e wszystkie dane wpisane s膮 poprawnie, a CZERWONY, 偶e wyst膮pi艂y jakie艣 niezgodno艣ci.

etykieta - poprawne przypisania w nauceetykieta - brak przypisania w nauce聽鈥撀BRAK PRZYPISANIA W NAUCE

Etykieta jest czerwona, kiedy w bie偶膮cym roku szkolnym ucze艅 ma wpisany okres nauki, a nie jest przypisany do oddzia艂u podstawowego lub do oddzia艂u dodatkowego (zaj臋cia rewalidacyjno-wychowawcze).

etykieta-poprawnie dodane orzeczenie/opinia w przypisaniuetykieta- brak orzeczenia/opinii w przypisaniu聽鈥撀BRAK ORZECZENIA/OPINII W PRZYPISANIU

Etykieta jest czerwona, kiedy ucze艅 jest przypisany do oddzia艂u specjalnego RW, WWR lub IPET, ale nie ma zarejestrowanego orzeczenia/opinii lub kiedy okres obowi膮zywania orzeczenia/opinii nie pokrywa w ca艂o艣ci wszystkich lat, kiedy ucze艅 ma przypisanie do takiego oddzia艂u.

etykieta- ucze艅 poprawnie zweryfikowany w PESELetykieta- ucze艅 niezweryfikowany w PESEL聽鈥撀UCZE艃 NIEZWERYFIKOWANY W PESEL

Etykieta jest czerwona, kiedy dane identyfikacyjne ucznia nie s膮 zgodne z danymi zawartymi w rejestrze PESEL.

etykieta-poprawnie dodane orzeczenie w przed艂u偶onym okresie naukietykieta- brak orzeczenia w przed艂u偶onym okresie nauki聽鈥撀BRAK ORZECZENIA W PRZED艁U呕ONYM OKRESIE NAUKI

Etykieta jest czerwona, kiedy ucze艅 w roku poprzednim mia艂 wykazany przed艂u偶ony okres nauki, w bie偶膮cym roku zosta艂 przypisany do oddzia艂u na tym samym poziomie, a nie ma wpisanego orzeczenia.

etykieta- poprawnie zweryfikowane orzeczenie/opiniaetykieta- niezweryfikowane orzeczenie/opinia聽鈥撀NIEZWERYFIKOWANE ORZECZENIE/OPINIA

Etykieta jest czerwona, kiedy orzeczenie/opinia nie zosta艂y dodane z takimi samymi danymi jakie wpisa艂a poradnia.

etykieta- poprawnie zamkni臋ty okres obowi膮zku szkolnego/przedszkolnegoetykieta- niezamkni臋ty okres obowi膮zku szkolnego/przedszkolnego聽鈥撀NIEZAMKNI臉TY OKRES OBOWI膭ZKU SZKOLNEGO/PRZEDSZKOLNEGO

Etykieta jest czerwona, kiedy ucze艅 ma w szkole wykazane spe艂nianie obowi膮zku szkolnego/przedszkolnego, a szko艂a przesta艂a by膰 szko艂膮 obwodow膮.

etykieta- poprawnie dodany okres obowi膮zywania orzeczeniaetykiety- brak okresu obowi膮zywania orzeczenia聽鈥撀BRAK OKRESU OBOWI膭ZYWANIA ORZECZENIA

Etykieta jest czerwona, kiedy ucze艅 ma dodane orzeczenie/opini臋, ale nie zosta艂 wpisany okres obowi膮zywania orzeczenia.

etykieta -poprawnie wprowadzone miejsce zamieszkania etykieta- miejsce zamieszkania nie pokrywa w ca艂o艣ci okresu przypisania do oddzia艂u聽鈥撀BRAK MIEJSCA ZAMIESZKANIA W PRZYPISANIU

Etykieta jest czerwona, kiedy ucze艅 posiada przypisanie do oddzia艂u, ale miejsce zamieszkania nie pokrywa w ca艂o艣ci okresu przypisania do oddzia艂u.

etykieta poprawnie wykazane zaj臋cia W ORZECZENIU/OPINIIetykieta - BRAK ZAJ臉膯 W ORZECZENIU/OPINII聽鈥撀BRAK ZAJ臉膯 W ORZECZENIU/OPINII

Etykieta jest czerwona, kiedy ucze艅 przy aktywnym okresie orzeczenia/opinii od roku szkolnego 22/23 nie ma uzupe艂nionych danych dotycz膮cych godzin pomocy.

etykieta - poprawnie dodany kraj pochodzenia i status uczniaetykieta - brak dodanego kraju pochodzenia oraz statusu ucznia 鈥 BRAK KRAJU POCHODENIA I/LUB STATUSU UCZNIA

Etykieta jest czerwona, gdy podczas rejestracji ucznia z numerem PESEL posiadaj膮cego obywatelstwo inne ni偶 polskie nie wprowadzono kraju pochodzenia oraz statusu ucznia.

Etykiety m贸wi膮ce o uzupe艂nionych danych mog膮 by膰 tylko szare lub niebieskie. Kolor SZARY informuje o braku wprowadzonych danych, a NIEBIESKI o ich uzupe艂nieniu.

etykieta- brak dodania nauki uczniaetykieta- poprawnie dodana nauka ucznia聽鈥撀NAUKA UCZNIA

Etykieta jest niebieska, kiedy ucze艅 ma dodany okres nauki.

etykieta- brak przypisania - oddzia艂 podstawowyetykieta- dodane przypisanie - oddzia艂 podstawowy聽鈥撀PRZYPISANIE -ODDZIA艁 PODSTAWOWY

Etykieta jest niebieska, kiedy ucze艅 jest przypisany do oddzia艂u podstawowego na bie偶膮cy rok.

etykieta-brak przypisania - oddzia艂 dodatkowyetykieta-dodano przypisanie - oddzia艂 dodatkowy聽鈥撀PRZYPISANIE- ODDZIA艁 DODATKOWY

Etykieta jest niebieska, kiedy ucze艅 jest przypisany do oddzia艂u dodatkowego na bie偶膮cy rok.

etykieta-brak obowi膮zku szkolnegoetykieta- dodano obowi膮zek szkolny聽鈥撀OBOWI膭ZEK SZKOLNY

Etykieta jest niebieska, kiedy ucze艅 ma wykazane spe艂nianie obowi膮zku szkolnego.

etykieta- brak obowi膮zku przedszkolnegoetykieta- dodano obowi膮zek przedszkolny聽鈥撀OBOWI膭ZEK PRZEDSZKOLNY

Etykieta jest niebieska, kiedy ucze艅 ma wykazane spe艂nianie obowi膮zku przedszkolnego.

etykieta- brak pozosta艂ych danych dziedzinowychetykieta- dodane pozosta艂e dane dziedzinowe聽鈥撀POZOSTA艁E DANE DZIEDZINOWE

Etykieta jest niebieska, kiedy ucze艅 ma wpisane dane dziedzinowe inne ni偶 zg艂oszenie do egzaminu, zaj臋cia dodatkowe w szkole lub pomoc materialna.

etykieta- brak dowo偶eniaetykieta - dodane dowo偶enie聽鈥撀DOWO呕ENIE

Etykieta jest niebieska, kiedy ucze艅 ma wykazane dowo偶enie bez daty zako艅czenia w aktualnym roku szkolnym.

etykieta- brak zaj臋膰 dodatkowych w szkoleetykieta- dodane zaj臋cia dodatkowe w szkole聽鈥撀ZAJ臉CIA DODATKOWE W SZKOLE

Etykieta jest niebieska, kiedy ucze艅 ma wpisane zaj臋cia dodatkowe.

etykieta- brak dodania pomocy materialnejetykieta- dodana pomoc materialna聽鈥撀POMOC MATERIALNA

Etykieta jest niebieska, kiedy ucze艅 ma dodan膮 pomoc materialn膮.

etykieta- brak orzeczenia/opiniietykieta- dodane orzeczenie/opinia聽鈥撀ORZECZENIA/OPINIA

Etykieta jest niebieska, kiedy ucze艅 ma dodane orzeczenie/opini臋.

etykieta-brak dodanego miejsca zamieszkaniaetykieta- dodane miejsce zamieszkania聽鈥 聽MIEJSCE ZAMIESZKANIA

Etykieta jest niebieska, kiedy ucze艅 ma wpisane miejsce zamieszkania.

etykieta- brak wypadkuetykieta- dodany wypadek聽鈥撀WYPADEK

Etykieta jest niebieska, kiedy ucze艅 ma wpisany wypadek.

etykieta- brak dodania spe艂nianie obowi膮zku szkolnego w szkole obwodowejetykieta- dodany spe艂nianie obowi膮zku szkolnego w szkole obwodowej聽鈥撀SPE艁NIANIE OBOWI膭ZKU SZKOLNEGO W SZKOLE OBWODOWEJ -STAN NA 30 WRZE艢NIA

Etykieta jest niebieska, kiedy ucze艅 na wykazane spe艂nianie obowi膮zku szkolnego w szkole obwodowej na stan 30 wrze艣nia.

etykieta- brak dodania laureata/finalisty olimpiady/konkursuetykieta- dodany laureat/finalista olimpiady/konkursu聽鈥撀LAURETA/FINALISTA OLIMPIADY/KONKURSU

Etykieta jest niebieska, kiedy ucze艅 ma wpisany tytu艂 laureata lub finalisty.

etykieta- brak zg艂oszenia do egzaminuetykieta- dodane zg艂oszenie do egzaminu聽鈥撀ZG艁OSZENIE DO EGZAMINU

Etykieta jest niebieska, kiedy ucze艅 zosta艂 zg艂oszony do egzaminu.

etykieta- brak zako艅czonej naukietykieta- dodana zako艅czona nauka聽鈥撀ZAKO艃CZONA NAUKA

Etykieta jest niebieska, kiedy ucze艅 ma zako艅czony okres nauki.

etykieta- brak dodania absolwenta/ uko艅czenia szko艂yetykieta- dodany absolwent/ uko艅czenie szko艂y聽鈥撀ABSOLWENT

Etykieta jest niebieska, kiedy ucze艅 ma zako艅czone przypisanie ze statusem 鈥瀠ko艅czy艂 szko艂臋鈥.