Instrukcje techniczne

Grupowe zakończenie okresu pobytu

Powrót do listy

Funkcja POBYT dostępna jest w następujących placówkach:

• Bursa

• Dom Wczasów Dziecięcych

• Specjalny Ośrodek Wychowawczy

• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

• Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy

• Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

• Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

W pierwszej kolejności należy wybrać wychowanków z listy:

Widok grupowo zaznaczonych wychowanków na liście w programie SIO

Grupowe zakończenie pobytu wychowanka nastąpi po wybraniu znaku MENU  przycisk menu  w górnej, prawej stronie formularza.

Okno z widokiem na możliwość grupowego zakończenia okresu pobytu wychowanków

Okno formularza zakończenia okresu pobytu wychowanków, z polem daty zakończenia do uzupełnienia

Należy wprowadzić DATĘ ZAKOŃCZENIA OKRESU POBYTU, następnie po kliknięciu ZAPISZ WSZYSTKIE na ZIELONO wyświetli się lista uczniów, którym prawidłowo zakończono pobyt, na czerwono z etykietą informacyjną i wyświetlanym komunikatem „Nie można zakończyć okresu pobytu wychowanka w MOS jeżeli istnieje otwarty okres zakwaterowania”. W takim przypadku należy najpierw zakończyć okres wykazanego zakwaterowania.

Widok poprawnie zakończonego grupowego okresu pobytu oraz informacja o niezakończonym zakwaterowaniu

Po wysłaniu danych, należy zamknąć okno znak KRZYŻYK w prawym górnym rogu okna.

W oknie pobytu wychowanka zostanie wprowadzona data zakończenia pobytu:

Widok na zawartość zakładki pobyt po zakończeniu okresu pobytu u wybranego wychowanka