Instrukcje techniczne

Grupowe zakończenie okresu pobytu

Powrót do listy

Funkcja POBYT dostępna jest w następujących placówkach:

• Bursa

• Dom Wczasów Dziecięcych

• Specjalny Ośrodek Wychowawczy

• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

• Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy

• Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

• Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

Grupowe zakończenie okresu pobytu

W pierwszej kolejności należy wybrać wychowanków z listy:

Widok grupowo zaznaczonych wychowanków na liście w programie SIO

Grupowe zakończenie pobytu wychowanka nastąpi po wybraniu znaku MENU przycisk menu w górnej, prawej stronie formularza.

Okno z widokiem na możliwość grupowego zakończenia okresu pobytu wychowanków okno formularza zakończenia okresu pobytu wychowanków, z polem daty zakończenia do uzupełnienia

Należy wprowadzić DATĘ ZAKOŃCZENIA OKRESU POBYTU,

następnie po kliknięciu ZAPISZ WSZYSTKIE na ZIELONO wyświetli się lista uczniów, którym prawidłowo zakończono pobyt.

Widok poprawnie zakończonego grupowego okresu pobytu

Po wysłaniu danych, należy zamknąć okno znak KRZYŻYK w prawym górnym rogu okna.

W oknie pobytu wychowanka zostanie wprowadzona data zakończenia pobytu:

Widok na zawartość zakładki pobyt po zakoończeniu okresu pobytu u wybranego wychowanka