Instrukcje techniczne

Modyfikacja

Powrót do listy

Zajęcia dodatkowe – Modyfikacja

Aby dokonać modyfikacji wprowadzonych wcześniej danych należy przy wybranym wpisie wejść w MENU przycisk menu i wybrać opcję MODYFIKUJ.

Okno z widokiem na zakładkę dane dziedzinowe u wybranego ucznia i możliwość modyfikowania zajęć dodatkowych

Modyfikacji podlegają pola takie, jak: TYP ZAJĘĆ oraz RODZAJ ZAJĘĆ.

Widok na formularz modyfikuj zajęcia dodatkowe z możliwością zmiany: typu zajęć i rodzaju zajęć

Wprowadzone zmiany należy zapisać używając przycisku ZAPISZ.

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat: OPERACJA ZAKOŃCZONA POMYŚLNIE.

Widok po zmianach w zakładce zajęcia dodatkowe ,w danych dziedzinowych wybranego ucznia