Instrukcje techniczne

Funkcja – „Nie pamiętasz hasła?”

Powrót do listy

Jeśli zapomniałeś hasła lub masz problem z zalogowaniem do systemu SIO pomocą służy funkcja Nie pamiętasz hasła?.

Okno logowania z widokiem na funkcję Nie pamiętasz hasła

Hasło można też zmienić po kliknięciu w przycisk ZALOGUJ.

Widok systemu SIO po kliknięciu przycisku zaloguj ze wskazaniem funkcji nie pamiętasz hasła

Kliknięcie Nie pamiętasz hasła? otworzy formularz, za pomocą którego będzie można wprowadzić nowe hasło do systemu.

okno formularza resetu hasła z podziałem na pola do wypełnienia

Wypełnienie formularza zmiany hasła rozpoczyna się od wyboru podmiotu.

Po wejściu do formularza wyszukiwania podmiotu należy wybrać grupę podmiotów/jednostek, z której będzie wyszukiwana placówka/jednostka.

Dostępne grupy to:

  • Szkoła/Placówka oświatowa,
  • Jednostki wykonujące zadania z zakresu oświaty,
  • Regionalna izba obrachunkowa,
  • Uczelnia.

okno wyszukiwania podmiotu dla którego ma nastąpić reset hasła

okno wyszukiwania podmiotu dla którego ma nastąpić reset hasła z widokiem na pola do wypełnienia na przykład nazwa, typ

Z listy należy wybrać właściwy podmiot.

Widok formularza resetu hasła z wyszukanym podmiotem dla którego następuje zmiana hasła oraz pozostałe pola do wykazania

Następnym krokiem, po wybraniu podmiotu, jest wypełnienie poniższych pól zgodnie z danymi, które zostały wprowadzone podczas składania wniosku o upoważnienie:

1) pole login

2) pole imię

3) pole nazwisko

4) pole pesel

5) pole adres email należy podać e-mail który został wprowadzony podczas składania wniosku o upoważnienie

Należy wypełnić Nowe hasło oraz Powtórz hasło. Nowe hasło musi spełniać następujące wymagania:

  • musi zawierać: przynajmniej 8 znaków,

w tym:

  • o najmniej jedną wielką literę,
  • co najmniej jedną małą literę
  • minimum jedną cyfrę.

Widok na pole do wpisania nowego hasła z informacją o tym że musi zawierać przynajmniej 8 znaków, wielką i małą literę oraz cyfrę

Jeśli wszystkie pola zostały poprawnie wypełnione należy kliknąć WYŚLIJ.

okno z komunikatem Zgłoszenie resetu hasła zostało wysłane poprawnie

Na podany adres e-mail zostanie automatycznie wysłana wiadomość, w której znajduję się link do zmiany hasła.

okno z widokiem na treść wiadomości e-mali z informacją wygenerowaną automatycznie z linkiem potwierdzającym reset hasła

W oknie Potwierdź reset hasła należy wpisać dwa razy nowe hasło, wprowadzone w poprzednim oknie.

okno potwierdzenia zmiany hasła z polami do wykazania nowego hasła

Po zaakceptowaniu nowego hasła pojawi się informacja o pozytywnym resecie hasła.

okno z komunikatem potwierdzenia zmiany hasła, hasło zostało zmienione

Następnie należy kliknąć WRÓĆ DO STRONY LOGOWANIA, aby zalogować się nowym hasłem.

Należy pamiętać, że po zmianie hasła w systemie SIO do portalu „Strefy Pracownika” działa ono po 24 godzinach roboczych.