Instrukcje techniczne

Funkcja – „Nie pamiętasz hasła?”

Powrót do listy

Jeśli zapomniałeś hasła lub masz problem z zalogowaniem do systemu KSDO i tym samym do aplikacji SIO pomocą służy funkcja Nie pamiętasz hasła?.

Okno logowania z widokiem na funkcję Nie pamiętasz hasła

Hasło można też zmienić po wybraniu przycisku ZALOGUJ, korzystając z opcji Utwórz konto lub odzyskaj dane logowania :

zaznaczona opcja "Utwórz konto lub odzyskaj dane logowania"

Z wyświetlonych opcji należy wybrać „Nie pamiętasz hasła ?”:

zaznaczona opcja "Nie pamiętasz hasła"

Kliknięcie opcji Nie pamiętasz hasła? otworzy formularz, za pomocą którego będzie można ustanowić nowe hasło do systemu.

okno formularza resetu hasła z podziałem na pola do wypełnienia

Pola w formularzu resetu hasła należy wypełnić danymi konta, danymi jakie są wykazane w Panelu użytkownika – zakładka Profil:

1) pole login

2) pole pierwsze imię

3) pole nazwisko

4) pole PESEL

5) pole e-mail

należy podać adres e-mail z danych konta.

Należy wypełnić Nowe hasło oraz Powtórz hasło. Nowe hasło musi spełniać następujące wymagania:

  • Hasło musi mieć minimum 12 znaków,
  • Hasło musi zawierać małe i wielkie litery oraz przynajmniej jeden znak specjalny,
  • Pierwszy i/lub ostatni znak hasła nie może być cyfrą lub znakiem specjalnym,
  • Hasło nie musi zawierać cyfr,
  • W haśle nie można zawrzeć swojego imienia i/lub nazwiska,
  • Hasło nie może znajdować się na liście haseł w „Bazie polskich haseł”

okno na pola nowego hasła

Nowo ustanowione hasło, spełniające wymagane kryteria, będzie wyświetlało kolor zielony i uaktywni przycisk WYŚLIJ.

Jeśli wszystkie pola zostały poprawnie wypełnione należy kliknąć WYŚLIJ.

wypełniony formularz resetu hasła z zaznaczonym przyciskiem "wyślij"

Pojawi się komunikat:

okno z komunikatem Wprowadzone dane są poprawne.

Na podany adres e-mail (taki jak w danych konta) zostanie automatycznie wysłana wiadomość, w której znajduję się opcja do potwierdzenia zmiany hasła – Potwierdź hasło:

okno z zaznaczonym przyciskiem Potwierdź hasło

Opcja potwierdzenia hasła w emailu jest aktywna tylko 1h.

Po wyborze funkcji Potwierdź hasło pojawi się okno gdzie należy ponownie wprowadzić nowo ustanowione hasło i kliknąć przycisk WYŚLIJ :

okno z polem do potwierdzenie zmiany hasła z zaznaczonym przyciskiem "wyślij"

Pojawi się informacja o pozytywnym resecie hasła:

okno z informacją Reset hasła przebiegł pomyślnie

Następnie należy wrócić do strony aplikacji lub użyć przycisku Zaloguj, który przekieruje do strony Krajowego Systemu Danych Oświatowych gdzie z listy systemów należy wskazać system SIO:

okno z zaznaczonym systemem SIO

Po kliknięciu w wybrany kafel pojawią się informacje o danym systemie, po wyborze przycisku „Przejdź do systemu” strona do logowania:

Do logowania należy użyć nowo ustanowionego hasła.

W przypadku zmiany hasła w SIO, hasło w „Strefie Pracownika” zostanie zaktualizowane na następny dzień. Nowym hasłem na portalu Strefy można zalogować się następnego dnia.