Instrukcje techniczne

Rejestracja

Powrót do listy

Wprowadzanie pozostałych danych dziedzinowych dla uczniów placówek wychowania przedszkolnego należy zacząć od wyboru zakładki Dane dziedzinowe, znajdującej się po prawej stronie po wybraniu ucznia na liście uczniów.

Okno z widokiem na dane dziedzinowe i pozostałe dane dziedzinowe w placówce wychowania przedszkolnego

Następnie w wybranym roku szkolnym   wybór roku szkolnego    należy kliknąć w przycisk DODAJ przy Pozostałych danych dziedzinowych. Rozwiną się dostępne dla placówek wychowania przedszkolnego dane dziedzinowe

Okno z widokiem na listę rozwiniętych pozostałych danych dziedzinowych, dla uczniów placówek wychowania przedszkolnego

Opcja POZALEKCYJNE ZAJĘCIA WYCHOWAWCZE W SZKOLE W PODMIOCIE LECZNICZYM jest dostępna do zaznaczenia do roku szkolnego 2017/2018.

UWAGA: Od roku szkolnego 2018/2019 dane o uczęszczaniu na pozalekcyjne zajęcia wychowawcze w szkole w podmiocie leczniczym należy wykazać poprzez rejestrację oddziału dodatkowego „Pozalekcyjne zajęcia wychowawcze w szkole w podmiocie leczniczym”, a następnie przypisania do niego wychowanków biorących udział w zajęciach.

Wariant w Danych Dziedzinowych ucznia ZINDYWIDUALIZOWANA ŚCIEŻKA OBOWIĄZKU PRZEDSZKOLNEGO jest dostępny do zaznaczenia od roku szkolnego 2022/2023.

Po wybraniu odpowiedniej danej dziedzinowej należy kliknąć przycisk DODAJ. Pojawia się okno, w którym należy wprowadzić odpowiednie informacje i zatwierdzić dane za pomocą klawisza ZAPISZ.

UWAGA: W przypadku niektórych danych dziedzinowych, aby móc je wprowadzić należy najpierw przypisać wychowanka do oddziału podstawowego.

Okno formularza z polami do uzupełnienia

Po zapisaniu danych pojawi się komunikat: „Operacja zakończona pomyślnie”.

Wpis pojawi się na stronie:

Widok zapisanych pozostałych danych dziedzinowych u ucznia placówki wychowania przedszkolnego