Instrukcje techniczne

Grupowe zakończenie przypisania do oddziału podstawowego

Powrót do listy

Aby dokonać grupowego zakończenia przypisania do oddziału należy wejść w moduł UCZNIOWIE, w filtrach wybrać oddział, do którego przypisanie chcemy zakończyć, zaznaczyć, że potrzebujemy tylko niezakończone przypisania i kliknąć przycisk WYSZUKAJ na dole strony.

Okno z widokiem na listę uczniów i wybranie odpowiednich filtrów- w tym oddziału, do którego przypisanie chcemy zakończyć, wraz z zaznaczeniem: niezakończone przypisania.

Następnie na liście należy zaznaczyć uczniów, których przypisanie chcemy zakończyć. Można wybrać wszystkich uczniów na stronie zaznaczając CHECKBOX na górze okna pole zaznaczonego checkboxa w kolumnie nazwisko i imię albo tylko niektórych zaznaczając CHECKBOXY przy ich nazwiskach Jeśli lista uczniów ma więcej niż 1 stronę (strony widoczne są w prawym dolnym rogu) Widok na miejsce ilości pozycji wyświetlanych na jednej stronie wyszukiwania, z możliwością przejścia do kolejnej strony można przejść do następnej strony i zaznaczyć kolejną grupę uczniów – dane zaznaczone na pierwszej stronie będą zapamiętane i dodane do przypisania.

W kolejnym kroku należy na górze po prawej stronie wybrać znaczek TRZECH KROPEK przycisk menu , a potem przycisk ZAKOŃCZ PRZYPISANIE.

okno z widokiem na wybranych uczniów z przyciskiem zakończenia przypisania z rozwiniętego menu

Pojawi się formularz w którym należy wpisać datę zakończenia przypisania oraz jego status:

  • przerwał naukę – należy zaznaczyć, gdy uczniowie zrezygnowali z nauki w tym oddziale,
  • otrzymał promocję – należy zaznaczyć, gdy uczniowie otrzymali promocję do następnego oddziału,
  • promocja w trakcie roku szkolnego – należy zaznaczyć, gdy uczniowie otrzymali promocję do następnego oddziału w trakcie roku szkolnego,
  • nie otrzymał promocji – należy zaznaczyć, gdy uczniowie nie otrzymali promocji do następnego oddziału,
  • ukończył szkołę – opcja dostępna jest w przypadku zakończenia przypisania ucznia do ostatniego poziomu klasy
  • nie podlega klasyfikacji rocznej – w przypadku uczniów korzystających z wydłużonego okresu nauki.

Okno formularza zakończenia przypisania do oddziału z aktywnymi polami do uzupełnienia, w tym daty i statusu przypisania

Po wybraniu statusu przypisania można zakończyć uczniom naukę z dniem zakończenia przypisania (zaznacza się to pole tylko jeśli uczniowie odchodzą z placówki).

Okno formularza z zaznaczeniem ukończenia nauki wraz z dniem zakończenia przypisania do oddziału podstawowego

Po uzupełnieniu formularza należy kliknąć przycisk ZAPISZ WSZYSTKIE.

Jeśli dane zostaną poprawnie wysłane poszczególni uczniowie będą zaznaczani na zielony kolor. Uczniowie, którzy nie zostali poprawie przypisani do oddziału podstawowego zostaną oznaczeni na czerwony kolor.

Okno z widokiem na poprawne i błędne grupowe zakończenia przypisania do oddziału podstawowego, wybranych uczniów

Po wysłaniu danych, należy zamknąć okno znakiem KRZYŻYK w prawym górnym rogu okna.