Instrukcje techniczne

Modyfikacja

Powrót do listy

Aby dokonać modyfikacji wprowadzonych wcześniej danych o liczbie pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy przy wybranym wpisie wejść w menu  przycisk menu  i wybrać opcję MODYFIKUJokno zakładki pomoc psychologiczno-pedagogiczna z zaznaczonym przyciskiem modyfikuj

Modyfikacji podlegają pola:

  • Rodzaj pomocy
  • Grupa wiekowa
  • Typ szkoły
  • Klasa
  • Liczba

formularz modyfikuj liczbę pomocy psychologiczno-pedagogicznych w poradni

Po zatwierdzeniu zmian przyciskiem ZAPISZ pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie.

Okno z widokiem na pomoc psychologiczno-pedagogiczną z oznaczonymi danymi po modyfikacji