Instrukcje techniczne

Usunięcie

Powrót do listy

Internat/Bursa – usunięcie

Aby usunąć wprowadzone dane należy w głównym oknie wybrać motyw kosza:

okno dane o działalności internatu bursy z wprowadzonymi danymi

Automatycznie otworzy się okno, w którym należy potwierdzić usunięcie danych.

okno do potwierdzenia usunięcia danych

Po zatwierdzeniu pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie.

Po wykonaniu operacji usunięcia danych wyświetli się pusty formularz.

okno dane o działalności internatu bursy po usunięciu wpisu