Instrukcje techniczne

Rejestracja

Powrót do listy

Poradnie Orzeczenia o braku potrzeby – rejestracja

Instrukcja Merytoryczna – Orzeczenia o Braku Potrzeby
Wprowadzenie danych dotyczące orzeczeń o braku potrzeby rozpoczyna się kliknięciem w Dane o działalności. Z listy danych zbiorczych wyświetli się okno Dane zbiorcze dotyczące działalności, a następnie w oknie głównym z pośród pięciu zakładek należy wybrać Orzeczenia o braku potrzeby.

okno z widokiem na zakładki orzeczenia o braku potrzeby

Aby wprowadzić dane dotyczące orzeczeń o braku potrzeby, należy wybrać rok szkolny, następnie kliknąć DODAJ.

Wyświetli się formularz informacji o orzeczeniach o braku potrzeby, w którym należy wprowadzić:

  • Rodzaje orzeczenia do wyboru z listy:
  • Orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego nauczania
  • Orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
  • Orzeczenie o braku potrzeby kształcenia specjalnego
  • Orzeczenie o braku potrzeby zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
  • Typ podmiotu,
  • Etap edukacyjny po wskazaniu np. typu podmiotu Szkoła podstawowa,
  • Liczę uczniów z orzeczeniami o braku potrzeby.

formularz dodaj informację o orzeczeniach o braku potrzeby

Po uzupełnieniu wszystkich pól należy kliknąć ZAPISZ.

Inną możliwością jest wybranie ZAPISZ i DODAJ NASTĘPNY.

W takim przypadku, konkretny rodzaj orzeczenia zostanie zapisany i automatycznie pojawi się nowy formularz do uzupełniania kolejnych danych.

Po kliknięciu przycisku ZAPISZ pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie

okno po zapisaniu informacji o orzeczeniach o braku potrzeby