Instrukcje techniczne

Modyfikacja

Powrót do listy

Aby dokonać modyfikacji wprowadzonych wcześniej danych należy przy wybranym wpisie wejść w MENUprzycisk menu      i wybrać opcję MODYFIKUJ.

okno z widokiem na moduł Uczniowie  zakładka Uzyskanie tytułu czeladnika  w zawodzie z oznaczoną funkcją modyfikuj

MODYFIKACJI podlega jedynie pole ZAWÓD:

formularz modyfikuj dane uzyskanie tytułu czeladnika w zawodzie z oznaczonym polem zawód

formularz modyfikuj dane uzyskanie tytułu czeladnika w zawodzie

Wprowadzone zmiany należy zapisać używając przycisku ZAPISZ.

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat OPERACJA ZAKOŃCZONA POMYŚLNIE.

Okno z widokiem na zakładkę uzyskanie tytułu czeladnika w zawodzie z oznaczonymi danymi po modyfikacji